Saleziánky pripravili kurz pre ekonómky

Generálny dom saleziánok v Ríme patril od 18. do 25. novembra 2016 sestrám zodpovedným za ekonomické spravovanie v jednotlivých provinciách.  Ekonómiek z celého sveta sa zišlo 81. Osem dní intenzívnej práce malo okrem iného za cieľ zostaviť Smernice platné pre celý Inštitút, týkajúce sa spravovania hmotných dobier, ktoré sa inšpiruje saleziánskou charizmou a je v službe života a poslania FMA.

Prítomné sestry ocenili aj pripravovanú Elektronickú platformu ekonomických dát, ktorá umožní efektívnejšiu spoluprácu medzi komunitami, dielami, centrom Inštitútu a provinciami.

Veľa sa hovorilo o spoločenstve dobier – o podelení sa s tými komunitami a provinciami, ktoré majú menej, resp. potrebujú viac na rozvoj poslania. Rozprávali sme sa so sestrami aj o projektoch, o adopcii na diaľku, sieti dobrovoľníckych organizácii International Network FMA, o darcoch a odborníkoch, ktorí nám pomáhaj,“ vyjadrila sa k stretnutiu sr. Helena Šlenkerová, ktorá zastupovala slovenskú provinciu.

Toto stretnutie predchádzala formácia nových provinciálnych ekonómiek, pod vedením generálnej ekonómky sr. Vilmy Tallone so svojím tímom. Pozvaní boli niektorí experti na poli ekonomickom, obchodnom a rozvojovom a ponúkli sestrám vzácne skúsenosti a informácie, ktoré napomohli k odovzdaniu celkového „balíka“ poslania a služby ekonómky v provincii.

-msk-