V Nitre prebieha formačné stretnutie vincentskej rodiny

V dňoch 15. – 17. decembra 2016 sa v provinciálnom dome Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre uskutoční Vincentské formačné stretnutie. O vincentskej charizme bude prednášať spolu s tímom P. Joe Agostino, CM.
Na stretnutí sa zúčastnia všetky vetvy vincentínskej rodiny. Prvé dva dni budú zamerané viac na prednášky a spiritualitu vincentskej rodiny, posledný deň bude pracovný a jednotlivé vetvy oboznámia prítomných so svojou činnosťou. Zároveň sa budú snažiť zlepšiť vzájomnú spoluprácu a informovanosť o jednotlivých svojich projektoch a budú hľadať riešenia vzájomnej spolupráce a spoločných projektov.
Vincentínska rodina na celom svete si v roku 2017 pripomenie 400. výročie narodenia vincentskej charizmy.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-