Bl. Pier Giorgio Frassati na Slovensku

Krakovský arcibiskup – metropolita J.E. Stanislaw kardinál Dziwisz požiadal turínskeho arcibiskupa Mons. Cesare Nisiglia o prítomnosť ostatkov blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho počas stretnutia Svetových dní mládeže v Krakove 2016. Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho budú počas stretnutia vystavené u dominikánov v Bazilike sv. Trojice v Krakove. Pri tejto príležitosti, Vám s radosťou oznamujeme, že na svojej púti do Krakova sa ostatky blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho zastavia aj na Slovensku. V dňoch od 10. – 11. júla 2016 budú vystavené k verejnej úcte veriacich vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na stretnutie s „Mužom ôsmych blahoslavenstiev“, ktoré sa začne slávnostnou svätou omšou o 18:00 hodine, Vás pozýva celá dominikánska rodina.

Pier Giorgio bol synom senárota a talianskeho veľv yslanca v Berlíne. Ako mladý muž plný túžob a snov sa začlenil do viacerých katolíckych kongregácií a organizácii, častejšie pristupoval k Eucharistii, čím rástla jeho náklonnosť k Bohu. Jeho najobľúbenejším duchovným čítaním boli listy sv. Pavla a diela sv. Augustína. Žil obyčajným životom, a predsa však životom výrazne orientovaným k službe spoločnosti a odhodlanosti a pripravenosti podriadiť sa Božím zámerom. V 18. rokoch sa dostal do kontaktu s dominikánmi a 28. mája 1922 vstúpil do tretieho rádu a prijal meno Hieronym. V spomienkach priateľov je výrazne spomenutá jeho pokojnosť a vyrovnanosť duše ako aj dôvera v plány Božej Prozreteľnosti. Pier Giorgio mal veľmi rád hory a blízkosť prírody. Veľmi známou sa stala jedna fotografia, ktorá ho zobrazuje pri výstupe na horu, na ktorú jeho priateľ napísal slová: „Smerom k výšinám“: motto ktoré zhŕňa jeho chápanie celého ľudského a duchovného života. Pier Giorgio zomrel na dôsledky obrny dňa 4. júla 1925 ako 24-ročný. Blahorečený bol 20. mája 1990.

Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším. A dával im oveľa viac ako len materiálne veci; dával im seba samého. Z posolstva Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu mládeže 2016.

Peter Jeremiáš Suchovský OP
provinčný predstavený BLSD na Slovensku
-ms-