Blahorečenie talianskeho dominikána

V sobotu 26. apríla, v predvečer kanonizácie dvoch veľkých pápežov 20. storočia sa v severotalianskej Albe konalo blahorečenie talianskeho kňaza Jozefa (Giuseppe) Girottiho z rehole dominikánov, ktorý zomrel 1. apríla 1945 v koncentračnom tábore Dachau. Na jeseň v roku 1944 bol v Turíne zaistený za napomáhanie Židom. S diagnostikovaným zhubným nádorom zomrel ako 39-ročný práve v deň Veľkej noci, pričom bezprostrednou príčinou smrti bola pravdepodobne smrtiaca injekcia táborového lekára.
Giuseppe Girotti sa narodil 15. júla 1905 v Albe v regióne Piemont. Po kňazskej vysviacke absolvoval biblické štúdiá v Jeruzaleme pod vedením P. Lagrangea OP. Vyučoval biblické disciplíny na dominikánskom inštitúte v Turíne a v roku 1938 publikoval komentár k múdroslovným knihám. Pre svoj antifašistický postoj nemohol od roku 1939 verejne vyučovať. Po nástupe nemeckej okupácie Talianska 8. septembra 1943 sa angažoval pri záchrane Židov pred deportáciami. Ako je známe, na podnet Pia XII. sa vtedy stali útočiskom prenasledovaných Židov mnohé kláštory a katolícke inštitúcie po celom Taliansku. Do rúk nemeckých policajných jednotiek sa dostal 29. augusta 1944 v Turíne, keď ho špehovia za pomoci fingovaného telefonátu vylákali z kláštora na pomoc zranenému synovi židovského profesora. Blahoslavený dominikán Giuseppe Girotti je jedným z 1500 kňazov, ktorí sa stali obeťami nacistického režimu v tábore Dachau.
(Zdroj: RV)

-sc-