Blíži sa deň otvorených dverí na saleziánskej odbornej škole v Žiline

Dňa 6. 12. v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci a dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho preventívneho systému. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.

Škola poskytuje stredné odborné vzdelanie pre mladých v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a grafik digitálnych médií. Taktiež umožňuje záujemcom získať maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Informácie o škole nájdete na webe školy alebo na facebooku.