Bod prístupný dobru: sr. Kaťa Berešová

„Keď Pán Boh zavolá tak ideš.  Nerozmýšľala som čo sa mi tam páči, nepáči, čo by som zmenila. Pán zavolal a treba ísť.“  Týmito slovami sa nám predstavuje saleziánka Kaťa Berešová  a zároveň predstavuje spiritualitu a poslanie tejto rehole, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 1940.  Čo ich charakterizuje? Pestrosť  každodenného života, spoločná modlitba, silná komunitná skúsenosť a poslanie, ktorým je integrálna výchova a vzdelávanie mladých. Ponúkajú rôzne možnosti ako rásť v ľudskej dimenzii aj v dimenzii kresťanskej. Chcú stretávať detí a mladých v ich čase a priestore, byť tam s nimi ako priatelia a ako tí, ktorí im chcú rozumieť, chápať a dvíhať  a ukazovať im vyššie ciele a ideály, učiť ich snívať  a žiť život v nádej naplno.  Video sa oplatí pozrieť dokonca a povzbudiť sa odkazom sr. Kati, „nielen špekulovať o zasvätenom živote, ale…

-ms-