Zdenka

Trailer k dokumentárneho filmu o živote a duchovnom profile sestry Zdenky Schelingovej, z Kongregácie sestier sv. Kríža,  ktorá sa stala obeťou režimu. Jej pôsobisko bola Štátna nemocnica v Bratislave na Mickiewiczovej ulici, kde pracovala ako laborantka a neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení. Nebola to len služba chorým, ale napriek náročnej štátnopolitickej situácie dokázala ísť za hranice toho čo zakazoval režim, ale nie láska. Sestra Zdenka ponúkla Bohu svoj život za kňaza. Tým kňazom bol Štefan Sandtner. Spoznala ho ako pacienta v bratislavskej štátnej nemocnici, kde sa liečil niekoľko mesiacov. Bolo to po Akcii K, ktorou chceli predstavitelia komunistického režimu postupne zlikvidovať mužské rehole v Československu. Zásadným dôkazovým materiálom použitým vo vyšetrovacom procese boli jej listy. Sr. Zdenka tajne, prostredníctvom dozorcu Zboru väzenskej stráže Štefana Hrdlicu, posielala listy Štefanovi Sandtnerovi. Jemu sa však nedostali vzhľadom na spoluprácu dozorcu Hrdlicu so Štátnou bezpečnosťou, ktorej listy odovzdával.  Don Sandtner sa o listoch dozvedel až v roku 2003 od historickej komisii, ktorá pripravovala podklady na proces blahorečenia sr. Zdenky. Zdenka s  plne ľudským prežívaním a zároveň veľkou láskou a odvahou zomiera v r.1955 vo vyšetrovacej väzbe v dôsledku neľudského vypočúvania a krutého mučenia s vedomím, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“

-ms-