Bohatý výber dokumentov saleziánov ponúka projekt „Salesian.online“

Salesian.online je projekt, ktorý sa zrodil so spolupráce Študijného centra Don Bosco a Študijného centra Dcér Márie Pomocnice. Hlavným cieľom je poskytnúť široký výber originálnych dokumentov v spoľahlivej a citovateľnej forme: pramene, štúdie, digitálne zdroje a výskumy saleziánskej histórie, pedagogiky a spirituality.

Full-textové materiály, voľne stiahnuteľné, sú usporiadané podľa kategórií, tém, autorov, inštitúcií, výchovných štruktúr, skupín saleziánskej rodiny, času a miesta.

Pre túto karanténnu dobu, vzhľadom na nepretržité formovanie členov saleziánskej rodiny, stránka ponúka aj on-line kurzy o saleziánskom preventívnom systéme a pedagogike s množstvom didaktických materiálov, ktoré, na pravidelnej báze ponúka slovenský salezián Michal Vojtáš, pôsobiaci na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

Koordinátori projektu pozývajú navštíviť stránku on-line kurzy a sledovať Facebookovú stránku, kde sú každý deň aktualizované informácie o nových materiáloch.

Videozáznamy z rôznych seminárov a prednášok nájdete aj na YouTube kanáli.

Zdroj: TK KBS, ans, on; ml