Boromejky slávili 180 rokov od príchodu do Čiech

Sestry boromejky, pôsobiace aj v Nitre na Slovensku, oslávili 180. výročie príchodu do Čiech. Pri tejto príležitosti pripravili na 22. októbra hudobno-dramatické pásmo, ktoré zaznelo v Kostole sv. Karola Boromejského v Prahe Pod Petřínem.

Zazneli piesne, ktoré sestry skladali v dobe totality, a tiež aj svedectvá sestier, ktoré boli v 50-tych rokoch násilne vyvezené.

Sestry svoje 150. výročie mohli pred 30 rokmi osláviť len tajne a pre mnohých to bolo vtedy aj ich posledné stretnutie s Božou služobnicou Matkou Vojtěchou Hasmandovou, ako informovali sestry na svojom facebookovom profile.

 

-fc-