Na konferencii s Hansom Zollnerom hovorili o pláne Boha s emóciami povolaného človeka

V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Pripravila ju Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto ľudí – koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev.

Hlavnú tému Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality v jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ.

Zollner2_m

Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril  pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu.

Zollner3_m

Podľa vyjadrenia prof. Zollnera „cieľom týchto tém je stvárňovanie identity zasvätených podľa vzoru Ježiša Krista a skvalitňovanie kompetencií formátorov pri sprevádzaní mladých hľadajúcich zmysel i povolanie v dnešnom emocionálne nestabilnom a rozkolísanom svete“.

Informovala sr. Zuzana Šimková ŠSND, koordinátorka Subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS
-fc-