Brat Alojz Mária Chmeľ očami postulátora kauzy blahorečenia P. Ferlisiho

Dátum 16. augusta každoročne pripomína odchod do večnosti Božieho služobníka brata Alojza Máriu Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša, ktorý zomrel v roku 1939 ako 25-ročný v rímskej nemocnici v povesti svätosti po hrdinskom zápase s rakovinou štítnej žľazy. Telesné pozostatky tohto kandidáta blahorečenia, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, sú uložené v rímskom kostole Chiesa di Gesù e Maria neďaleko námestia Piazza del Popolo. Rád bosých augustiniánov, ktorého bol brat Alojz členom, zastupuje v procese blahorečenia P. Gabriele Ferlisi OAD. Ako postulátor kauzy charakterizoval osobnosť brata Alojza týmito slovami:
„Budoval mosty porozumenia a solidarity, a nie múry rozdelenia. Pomáhal vidieť to krásne a dobré, čo rozosial Boh vo stvorenstve, žil a vyžaroval ľudskú a evanjeliovú hodnotu čistoty. Dokázal vidieť spásonosný rozmer utrpenia prijatého a prežívaného v spojení s Ježišom. A povolaný k zasvätenému a kňazskému životu v Ráde bosých augustiniánov vedel žiť charizmu so zápalom a pravdivosťou.“
Postulátor pripomína duchovnú sviežosť životného odkazu brata Alojza Máriu Chmeľa pre dnešok, osobitne pre mladú generáciu, ktorá často v dezorientácii nevie nájsť zmysel svojho života:
„Brat Alojz všetkým naďalej poukazuje na osobu toho, ktorý nás zachraňuje i láka: na Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Naším želaním je, aby bol tento mladý rehoľník, slovenský bosý augustinián, stále viac známy a napodobňovaný a aby sa jeho proces blahorečenia urýchlil a pápež ho čím skôr vyhlásil za ctihodného.“

(Zdroj RV, -jb-)