Bratislavskí františkáni otvorili brány kláštora

Dňa 27. júna 2015 sa do akcie Deň otvorených kláštorov zapojil aj františkánsky kláštor v Bratislave. Podujatie začalo o 9.00 hod. svätou omšou a o 10.00 slávnostným otvorením. Bratia z komunity si pripravili stánky, kde prezentovali svoje aktivity. Gvardián kláštora, brat Juraj, sprevádzal jednotlivé skupiny návštevníkov a podával históriu kostola a priľahlých kaplniek. Sprístupnená bola i kláštorná krypta a komunitná kaplnka. Brat Matúš vysvetľoval históriu rehole so zameraním sa na obdobie totality a brat Karol pútavo rozprával o pôsobení františkánov vo Svätej zemi. Svojou vzácnou zbierkou kresťanských známok sa pochválil brat Anatol. Brat Rajmund, ktorý opravuje hodinové mechanizmy na vežiach kostolov, vysvetľoval na prinesených exponátoch fungovanie hodín. Brat Félix, ktorý pôsobí ako kňaz pre nepočujúcich, medzitým učil deti znakovú reč. Bratia Martin a Richard vydávali svedectvo o svojej misii u Rómov v Plaveckom Štvrtku. Svoju činnosť predstavil aj františkánsky svetský rád, tzv. terciári, mládežnícke hnutie GIFRA a vydavateľstvo Serafín. V priestoroch kláštora pod vedením brata Františka prebiehala expozícia histórie rádu františkánov, kde zaujala vzácna listina od sv. Jána Kapistránskeho. Brat Efrém sprevádzal výstavou františkánskeho umenia, kde sa prezentovala františkánska hudba, maliarstvo, literatúra a karikatúry od brata Vavrinca. Táto požehnaná akcia sa skončila o 18.00 modlitbou vešpier. Veľký záujem bol i o občerstvenie v kláštornej kaviarni pod lipou. Minulo sa 3,5 kg kávy a množstvo koláčov, ktoré napiekol brat Rufín. Bránou kláštora prešlo podľa odhadu okolo 800 návštevníkov, medzi nimi i mnohí zo zahraničia, ktorí aspoň takto mohli vidieť, aký je život bratov františkánov, a stať sa na chvíľu ich súčasťou.

DSC_0314DSC_0305DSC_0301DSC_0297DSC_0290DSC_0218DSC_0152DSC_0111DSC_0123DSC_0116

Lucia Froncová