Plnomocné odpustky v kostoloch redemptoristov počas jubilejného roka

Apoštolská penitenciária z mandátu Sv. Otca Františka vyhlásila na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci (27. jún 2015 – 27. jún 2016) plnomocné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca). Odpustky možno získať v kostole sv. Alfonza v Ríme a v každom kostole Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Získa ich každý veriaci, ktorý v duchu kajúcnosti a lásky príde (vykoná si púť) k ikone Matky ustavičnej pomoci a nábožne sa zúčastní jubilejnej pobožnosti, alebo aspoň vhodný čas zotrvá v zbožnom rozjímaní, pričom sa pomodlí Modlitbu Pána, Vyznanie viery a Zdravas Mária.

Tí, ktorí sa z dôvodu pokročilého veku, choroby alebo inej vážnej príčiny nemôžu zúčastniť týchto úkonov, môžu získať úplné odpustky, ak – slobodní od hriechu a pri splnení obvyklých podmienok – sa pred malou ikonou Matky ustavičnej pomoci duchovne spoja s oslavami jubilea prosia o Božie milosrdenstvo Máriiným prostredníctvom, pričom obetujú svoje modlitby a utrpenia života.

(Zdroj: www.cssr.sk)