Byť človekom je treba vedieť (ponuka duchovných cvičení)

V Centre Salvator v Bratislave organizujú duchovné cvičenia v dňoch 13. – 15. septembra 2019. Sprevádzať nimi bude o. Karel Satoria.

Český rímskokatolícky kňaz Karel Satoria pôsobil ako generálny vikár brnianskej diecézy. Desať rokov strávil v kláštore v Sept Fons v strednom Francúzsku, kde odišiel hľadať Boha do ticha kláštora a tam prežíva svoj mystický zážitok. Cez svoju skúsenosť modlitby vysvetľuje akú úlohu má v našom povolaní – byť človekom a modlitba. S otcom Karlom Satoriom sa v rámci tohto cyklu zápasu o človečenstvo stretneme už tretí krát.

Viac informácií aj registračný formulár nájdete na: http://www.centrumsalvator.sk/byt-clovekom-je-treba-vediet/