České a slovenské rehoľné sestry, zasvätené ženy a laičky v objatí Otcovho srdca

Slovenský tím Otcovho srdca pripravil v dňoch 16. – 21. júla 2020 v Penzióne Zornička na Donovaloch seminár Otcovo srdce pre rehoľné sestry, zasvätené ženy a laičky z Čiech a zo Slovenska.

Na Donovaloch tak mohlo Božiu otcovskú lásku, odpustenie a prijatie nanovo zakúsiť 38 účastníčok z rôznych rehoľných spoločenstiev i laických hnutí.

Jedna z účastníčok napísala: „Seminár mi pomohol nájsť cestu k Bohu Otcovi, uzdraviť to, čo bolo celý život nedoriešené vo vzťahoch, udalostiach, čo si človek nesie sám.“

Seminár napomáha k vnútornému uzdraveniu rán a zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér.

Mariela Pavlíková, OSF

2 komentáre k "České a slovenské rehoľné sestry, zasvätené ženy a laičky v objatí Otcovho srdca"

    • Na seminár Otcovo srdce môžete ísť aj keď sa vydáte. (https://seminarotcovosrdce.sk/)
      Rozlišovanie povolania však odporúčame trochu prehĺbiť:) lebo do rehole sa nejde z dôvodu, že „ak sa nevydám, pojdem do rehole“.