Čaká nás týždeň modlitieb za duchovné povolania

V Cirkvi sa v týždni od 16. do 22. apríla 2018 modlíme za duchovné povolania. V očakávaní synody biskupov zameranej práve na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, má modlitba v pastorácii povolaní obsadiť veľmi dôležité miesto,“ hovorí pápež František. „Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe,“ znie zo slov pápeža Františka. Nemáme zostať iba so zloženými rukami, ale má nás to vyzvať k svedectvu a evanjelizácii či osobnému záujmu o životy mladých.

Pápež pokračuje „Modlitbu však nemáme chápať ako lacný prostriedok, vďaka ktorému sa nemusíme zaujímať o evanjelizáciu mladých a o ich odpoveď na Pánovo volanie. Modliť sa za povolania predpokladá v prvom rade modliť sa a pracovať na vernosti svojho povolania; vytvárať priestory, v ktorých je možné počúvať Pánovo volanie; vybrať sa na cestu ohlasovania „evanjelia povolania“, aby sa podporovali a povzbudzovali povolania.“

Týždeň vrcholí Štvrtou veľkonočnou nedeľou tzv. Nedeľou Dobrého pastiera, keď sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1964.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa formou zborníka ::TU:: Viac informácii aj s plagátmi nájdete na http://povolania.kbs.sk/.

Posolstvo pápeža Františka k 55. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania nájdete ::TU::

MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA AKO PRÍPRAVA NA SYNODU O MLADÝCH

Pane Ježišu, Tvoja Cirkev na ceste v ústrety k Synode obracia svoj pohľad na všetkých mladých ľudí sveta. Prosíme Ťa, aby s odvahou zobrali do rúk svoje životy, zamerali sa na krajšie a hlbšie veci a zachovali si vždy slobodné srdce. Daj aby mohli byť sprevádzaní múdrymi a veľkorysými sprievodcami. Pomôž im odpovedať na volanie, ktorým sa obraciaš na každého z nich, aby realizovali a naplnili svoj pravý životný projekt a dosiahli šťastie. Udržiavaj ich srdcia otvorené pre veľké sny a urob ich pozornými na dobro pre bratov. Tak ako milovaný učeník, nech aj oni stoja pod Krížom, aby mohli prijať tvoju Matku, ako dar od Teba. Nech sú svedkami tvojho Zmŕtvychvstania a vedia ťa rozoznať živého vedľa seba, ohlasujúc s radosťou, že ty si Pán. Amen.

-msk-