„Čo je krása? Nie je ňou vonkajší zjav. Je to niečo vnútorné v hĺbke nášho srdca.“ Toto sú slová známej modelky Laury Kraussovej Calenbergovej

Pápež Ján Pavol II. pripomenul všetkým zasväteným, že sa vo svojom živote majú stať obrazom premeneného Krista. Pozrime sa na text, ktorý je stále aktuálny a výnimočný pre zasvätených.

Spoločný život rehoľníkov v jednom kláštore je cestou putujúcej Cirkvi, ktorá sa denne modlí: „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).

Medzi mnohými otázkami, ktoré si dnes kladú zasvätené osoby, sa objavuje i otázka: Čo robia rehoľníci v dnešnej spoločnosti? Otázka by však mala znieť: Kým majú byť rehoľníci v spoločnosti? A v tom je rozdiel.

Konfliktné situácie sa v našom každodennom živote pravidelne vyskytujú. Ak by sme si mysleli, že je možné vytvoriť také prostredie, v ktorom by neboli, mýlili by sme sa.

„Ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí, a to až do dňa Krista Ježiša.“ (Flp 1, 6)   Dnešné podmienky zasväteného života sú ovplyvnené, ako píše Enrica Rosanna  v článku o Vývoji rehoľného života v Európe, zlyhaním nádeje slobody, ktorá ignoruje Boha, zlyhaním humanizmu

Kontroverzná téma. Šport v reholi áno či nie? Veď čas zasvätených patrí Bohu, a nie kultu tela. Aj takto sa na to dá pozerať. Ale na druhej strane

Uprostred tohto temného sveta sme pozvaní žiť a vyžarovať nádej. Je to možné? Môžeme sa stať svetlom, soľou a kvasom pre svojich bratov a sestry v ľudskej rodine? Môžeme ponúknuť nádej, odvahu a dôveru ľuďom tejto doby?

Vedieť vyvážene oddychovať znamená rešpektovať Boží primát a naše vnútro. Ak tieto dve skutočnosti nežijú v harmónii, objavujú sa znaky únavy, stresu napätia, nespokojnosti. Ako im predísť aj v našom zasvätenom živote? Benedikt XVI. kedysi na túto tému poznamenal: „Nedá sa robiť všetko, čo by sa dalo alebo mohlo robiť, pretože naše sily sú obmedzené a …

Ešte stále sa považujem za mladú sestru, i keď môj vek začína na tri- a nekončí na –násť. Kniha Robiť ťažké veci napísaná tínedžermi a určená tínedžerom ma však dostala. Od septembra 2011 sa v kníhkupectvách objavila nová kniha. Mladí autori Alex a Brett Harrisovci ňou spustili veľké hnutie mladých s myšlienkou Robiť ťažké veci (Do hard things). Slovenským …