Všimnime si najprv aktuálne výzvy, ktorým dnes musí čeliť formačná komunita. Niektoré sa týkajú prijímateľov formácie a iné samotnej komunity.

„Dnešného človeka niekto nazval ‚človekom bez povolania‘. Neexistujú plány do budúcnosti. Záujmy sa sústreďujú na vlastný bezprostredný blahobyt, na uspokojenie vlastných emotívnych potrieb, na svoju istotu a slobodu.

Ponúkame vám pohľad na permanentnú formáciu a jej etapy rastu. Skúsime to pohľadom cez tri komnaty, ktorými treba postupne prejsť aj v zasvätenom živote: 1. Explózia vitality 2. Dynamika efektivity 3.Múdrosť stability.

Jednotlivé etapy permanentnej formácie sa miešajú aj s typickými úskaliami, na ktoré ako zasvätení narazíme. Únava, znechutenie či rutina, takmer nemožnosť povedať „nie“ nás odkazujú na „vyhorenie“. Je dobré poznať tento fenomén, ktorý sa objavuje po období prvotného nadšenia.

Na záver medzinárodného kongresu pre formátorov, ktorý sa v dňoch 7. – 11. apríla 2015 uskutočnil v Ríme, vypracovali účastníci blahoslavenstvá, ku ktorým ich priviedlo spoločné uvažovanie prežité s hlbokou a živou účasťou.

Inšpirovaní slovami Mons. Carballa ponúkame tri slová a štyri túžby. Je to možnosť ako konkrétne prežiť Rok zasväteného života.

  Ak chceš niečo vo svojom živote zmeniť, musíš niečo vo svojom živote zmeniť. Čože? Toto si musím prečítať ešte aspoň raz. Ak chceš niečo vo svojom živote zmeniť,…

Priateľstvo je pre svätého Augustína dôležitou dimenziou duchovného života. S priateľmi prešiel roky v blúdení sekty manichejcov a spolu s priateľmi sa ako 33-ročný obrátil, dal sa pokrstiť a začal žiť rehoľný život. Život bez priateľstva pre neho nemal zmysel. Jeho životné skúsenosti ho priviedli k tvrdeniu, že pravé priateľstvo musí byť zakotvené v …

V rehoľnom živote sme povolaní milovať viac, nie menej ako obyčajní veriaci! Tim Radcliffe, bývalý Magister dominikánov, napísal, že prvým hriechom proti čistote nie je sexuálny hriech, ale zlyhanie v láske, čiže neochota dosť milovať.

Od najstarších čias mnohí filozofi, myslitelia, duchovní autori, psychológovia sa zamýšľali nad hodnotou a prínosom priateľstva.