Ako sv. Rita verila, že nemožné sa môže stať možným, tak v Kláštore sv. Rity v talianskej Cascii sa to deje. Augustiniánske mníšky ani nie požičiavajú, ale rovno darujú svadobné šaty. Okolo 300 modelov svadobných šiat, ktoré sestrám darovali zo solidarity k iným ženám, ktoré si šaty nemôžu dovoliť kúpiť, alebo z úcty k sv. Rite. Je to zároveň …

Neznášam to, neznášam to, neznášam to! Niekedy. Keď si spokojne žijem svoj zasvätený život v „období cez rok“, napríklad v takú obyčajnú sobotu, s jednoducho pekným plánom: cesta vlakom, ranná omša, prednášky v škole, popoludní vyváženie usedenej existencie búrlivým kosením trávy na záhrade, rajón „á la sobotňajšie upratovanie“, skvelá sprcha, večera….také čosi, čo vlieva prskavky do žíl pri myšlienke, …

Taliansko má svoju „rumovú“ príchuť. Už tým, čo všetko je v ňom koncentrované: úžasná príroda, duchaplní domorodci, status uzla, kde sa zbiehajú všetky cesty, kde človek nezažije sarkazmy na adresu rúcha, ale naopak, môže sa pásť pohľadom na rôzne typy, farby, dĺžky a strihy toho, čo v podstate ani nerobí rehoľníka rehoľníkom – habity. Navyše sa tam …

Všimnime si najprv aktuálne výzvy, ktorým dnes musí čeliť formačná komunita. Niektoré sa týkajú prijímateľov formácie a iné samotnej komunity.

„Dnešného človeka niekto nazval ‚človekom bez povolania‘. Neexistujú plány do budúcnosti. Záujmy sa sústreďujú na vlastný bezprostredný blahobyt, na uspokojenie vlastných emotívnych potrieb, na svoju istotu a slobodu.

Ponúkame vám pohľad na permanentnú formáciu a jej etapy rastu. Skúsime to pohľadom cez tri komnaty, ktorými treba postupne prejsť aj v zasvätenom živote: 1. Explózia vitality 2. Dynamika efektivity 3.Múdrosť stability.

Jednotlivé etapy permanentnej formácie sa miešajú aj s typickými úskaliami, na ktoré ako zasvätení narazíme. Únava, znechutenie či rutina, takmer nemožnosť povedať „nie“ nás odkazujú na „vyhorenie“. Je dobré poznať tento fenomén, ktorý sa objavuje po období prvotného nadšenia.

Na záver medzinárodného kongresu pre formátorov, ktorý sa v dňoch 7. – 11. apríla 2015 uskutočnil v Ríme, vypracovali účastníci blahoslavenstvá, ku ktorým ich priviedlo spoločné uvažovanie prežité s hlbokou a živou účasťou.

Inšpirovaní slovami Mons. Carballa ponúkame tri slová a štyri túžby. Je to možnosť ako konkrétne prežiť Rok zasväteného života.

  Ak chceš niečo vo svojom živote zmeniť, musíš niečo vo svojom živote zmeniť. Čože? Toto si musím prečítať ešte aspoň raz. Ak chceš niečo vo svojom živote zmeniť,…