čítanie: Dt 18,15-20 Text 1. čítania je z rozlúčkovej reči Mojžiša k vyvolenému národu. Obsahom tejto reči je proroctvo ako také. V Izraeli sa proroctvo chápalo ako prvok sprostredkujúci poznanie Božej vôle. Žiaden človek si nemohol nárokovať plniť túto úlohu, ale prorok mohol byť jedine „vzbudený“, tzn. iba Boh mohol povolať proroka. Texty tejto lekcie sa aj …

Vo februári 2020 sa na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila konferencia Fenomén 2020: Komunita v mediálnom priestore. Autorky Terézia Rončáková a Františka Miroslava Čačková predstavili vo svojom príspevku rehoľné komunity a mediálne aktivity na Slovensku. V súvislosti s témou konferencie Fenomém 2020 Komunita v mediálnom priestore azda nebude nezaujímavé pozrieť sa na mediálne …

Boh si povolal tých, ktorých sám chcel, a udelil im milosť, aby mu slúžili po všetky dni svojho života takým spôsobom, ktorý je pre povolaných a jemu zasvätených jedinečným prejavom, vyplývajúcim z hĺbky ich vnútra. Jedinečnosť v prípade kontemplatívnych redemptoristiek byzantského obradu v monastieri vo Vranove nad Topľou, ktorý má za sebou desaťročnú históriu, spočíva nielen v prebývaní v Božej …

čítanie: Jon 3,1-5.10 Prorok Jonáš je vzorom proroka, ktorý ohlasuje požiadavku pokánia a obrátenia. Sväté písmo túto pozíciu prorokov opisuje veľmi často. Môžeme povedať, že ide o stálu náplň poslania prorokov. Potvrdí to aj dnešné evanjelium. K podstate prorockého poslania patrí totiž schopnosť vidieť smerovanie života jednotlivca aj spoločnosti. A ak tento smer nie je optimálne zameraný na …

Počas prvej vlny koronavírusu žil v kláštore v talianskom Viterbe, no v lete sa vrátil na Slovensko a prevzal úrad priora augustiniánov. V rozhovore sme sa Juraja Pigulu pýtali na to, ako sa vysporiadali s opatreniami zamedzujúcimi pastoračnú činnosť, i na to, prečo sa niektorí spolubratia rozhodli slúžiť ako dobrovoľníci v nemocniciach. Prvú vlnu koronakrízy ste zažili v talianskom Viterbo. Čo bolo pre …

Milí priatelia, bratia a sestry, v mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme popriať pokojný a požehnaný rok. Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho slova (24. január 2021). Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a …

V ekumenickém řeholním společenství na břehu Neuchâtelského jezera ve Švýcarsku dnes žije také jedna Češka – sestra Dana Krupová. Proč Světová rada církví pozvala k přípravě textů pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů právě vaši komunitu? Jejím přáním bylo položit důraz na modlitbu, jak ji žijeme v naší kontemplativní komunitě. Základem víry je …

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. Lectio …

čítanie: 1Sam 3,3b-10.19 Potom, čo sme prežili vianočné obdobie a začali toto cezročné obdobie, môžeme druhú nedeľu cez rok ešte stále považovať za úvodnú nedeľu. V evanjeliu sa nám predstavuje Pán Ježiš vo svojej počiatočnej fáze ohlasovania evanjelia. Starozákonný príbeh proroka Samuela je výrečným predobrazom a vzorom nášho najlepšieho postoja voči Ježišovi Kristovi, ktorý nás pozýva pozorne …

V spolupráci s vydavateľstvom Misionár sme sa rozhodli publikovať na webe Zasvätený život texty pripravené sestrou Helenou Dudovou z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky), ktoré boli zverejnené v Roku Božieho Slova v časopise Misionár. Liturgické obdobia či mesiace v roku nebudú síce sedieť, no texty cielene nechávame v pôvodine, keďže na seba príspevky nadväzujú. V …