Rozhovor redaktorov Konzervatívneho denníka Postoj s novým provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom o tom, či je jeho rehoľa v kríze. Kedy ste sa zoznámili so saleziánmi? Počas štúdia na strednej škole v Prešove ma jeden kamarát zoznámil s ujom Tónom, ktorý ma pozval na pešiu púť do Levoče. Počas nej som sa spoznal s ďalšími mladými ľuďmi, …

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov a mal sa niesť v duchu vďačnosti za vernosť a obetavosť mnohých bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. …

Hoci mníšstvo po stáročia zohrávalo dôležitú rolu v našich dejinách, dnes na Slovensku asi nie je veľa ľudí, ktorí stretli živého mnícha alebo ktorí by mohli odniekiaľ získať jasnú predstavu, kto je to mních. Pravda, v bežnej reči sa výraz „mních“–„mníška“ voľne zamieňa s označením každej osoby v rehoľnom stave. V užšom zmysle sa …

1. čítanie: Iz 5,1-7 Obsahom prvého čítania je podobenstvo o vinici a jej hospodárovi. Tento obraz vinice ako symbolu vyvoleného Božieho ľudu, bol v Izraeli dostatočne známy. Prorok Izaiáš, ktorý je autorom tohto podobenstva, žil vyše 700 rokov pred Kristom a za celý ten čas si Izrael zvykol na tento obraz vinice, pretože sa …

Časopis Zasvätený život vychádza dvakrát do roka a v týchto dňoch sa dostáva k našim čitateľom jeho druhé číslo. Popri kvalitných textoch formačného charakteru sú v ňom príspevky zo života Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Redaktor Štefan Turanský, SDB sa v príspevku Dar vernosti a radosť vytrvalosti v povolaní venoval novému dokumentu, ktorý koncom apríla 2020 s týmto názvom vyšiel vo …

V kmeni Zulu sa hovorí: „Človek s permanentne naplneným  žalúdkom nie je schopný vidieť tajomné veci.“ „Sme prejedení a otrávení, neschopní rozlišovať naše inštinkty. Naše stravovanie je takmer odtrhnuté od našej fyziologickej potreby.“ (A. Gentili) V konzumnej spoločnosti žijú aj zasvätení, ktorí sú vystavení problémom a prílišnému konzumu. Je dobré sa preto zamýšľať aj nad tým ako sa …

1. čítanie: Ez 18,25-28 Prorok Ezechiel bol jedným z najvýznamnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky je potrebné spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku prorokových úvah o Božej spravodlivosti voči človekovi. Ide o otázku pripočítateľnosti zásluh za ľudské skutky. Rozhodnutie Božej spravodlivosti je také, že …

Pri spievaní zvyčajne spevák dáva vidieť aj do svojho srdca. Odhaľuje svoje prežívanie, hodnoty, za ktoré sa zasadzuje, svoje nádeje i sklamania. A nikde inde sa Mária tak nerozrozprávala, vlastne nerozospievala ako pri Magnifikate. S evanjeliovou jednoduchosťou môžeme povedať, že tento hymnický spev z Lukášovho evanjelia bude vždy oknom do Máriinej duše. Hosťami septembrového …

„Čauko, ja som sestra Lamiya a vítam vás pri ďalšom vlogu!“ ozýva sa z obrazovky známy hlas veselej saleziánky, ktorej skeče, skúsenosti a exotický prízvuk lákajú odberateľov na najsledovanejších sociálnych sieťach – Facebooku, Instagrame a najnovšie i na TikToku. Samozrejme, nechýba ani YouTube kanál – Lamiya FMA. Vo svete i u nás pôsobí v internetovom priestore viacero zasvätených, ktorí sa snažia osloviť …

1. čítanie: Iz 55,6-9 Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia. Predstavuje pritom Boha ako odlišne zmýšľajúceho, než rozmýšľame my, ľudia. Taktiež Božie cesty sú iné, než naše, ľudské. …