Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. „Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí,“ konštatuje pápež František v jednom zo svojich rozhovorov. Odvoláva sa pritom na vlastné rozhovory so psychoanalytičkou, ktorú vyhľadal počas náročného obdobia diktatúry na prelome rokov 1978 a 1979, keď vykonával náročnú úlohu provinciála Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. Práve tento výrok …

Povolanie: milosť a poslanie – je názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 60. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu (30. apríla 2023). Z talianskeho originálu ho preložila Mária Spišiaková. Konferencia biskupov Slovenska prináša jeho oficiálny preklad na stránke Konferencie biskupov Slovenska. „Už po …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Ako vedúci slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu zažil pápeža Františka z takej blízkosti, akej sa mnohým nedostane. Hovorí o ňom ako o mužovi nesmierne živej a bezprostrednej komunikácie a zároveň aj ako o človeku pevných hodnôt, duchovných cvičení a viery v Ducha Svätého. Pápež František vedie loď Cirkvi …

Namiesto svadby vysviacka či skladanie rehoľných sľubov V aprílovom vydaní relácie Viera do vrecka prinášame príbehy troch rodín, z ktorých vzišli štyri duchovné povolania. Tušili rodičia, že sa ich deti rozhodujú pre duchovné povolanie alebo to bol pre nich šok? Viac videí nájdete na saleziánskom youtubovom kanáli.

V dňoch 25. až 26. apríla 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo siedme Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 50 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov. Program stretnutia bol veľmi bohatý na stretnutia a dôležité informácie. Hlavnou témou tohto stretnutia bola …

Článok publikujeme s láskavým dovolením redakcie nm.sk. Nevyhnutná vzájomnosť: vzťah laikov a kňazov. Päťdesiat rokov po Druhom vatikánskom koncile by sme očakávali, že už niet klerikalizmu. Došlo totiž k zmenám v štýle a postojoch, neexistuje preň žiadne doktrinálne zdôvodnenie a jeho negatívne účinky sú odsúdeniahodné. Napriek tomu je ťažké z cirkevného života tento štýl …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. Juraj Ďurnek pochádza zo Žiliny, absolvoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach a stal sa učiteľom. Pretože ho bavila práca s mladými ľuďmi, rozhodol sa pomáhať im hlavne pri hľadaní a nachádzaní zmyslu života v Bohu. Táto túžba ho priviedla ku kňazskému a rehoľnému povolaniu v reholi piaristov. Pôsobil v Žiline a na piaristických školách …

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2022. Václav Hypius (1967) vyštudoval Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, do rehole Redemptoristov vstúpil v roku 1987. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Licenciát zo spirituálnej teológie získal na pápežskej univerzite Gregoriánum v roku 1994. Dlhé roky pôsobil ako magister novicov v Podolínci (1996 – 2009), …

Veriaci často diskutujú o homíliách. Nešetria uznaním ani kritikou. Ako sa na kázeň pozerajú samotní kňazi? Zákulisie kázania nám poodhalia výpomocný duchovný Benjamín Kosnáč, kapucín Martin Borkovský a verbista Igor Kráľ. Viac videí nájdete na youtubovom kanáli saleziáni.sk.