V roku 2020 sme si pripomenuli 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorého cieľom malo byť ukončenie rehoľného života vo vtedajšom Československu. Zásah štátnej moci voči reholiam dostal názov Akcia K (zameraná na zrušenie mužských reholí, v apríli 1950) a Akcia R (snaha o postupné zrušenie ženských reholí, v auguste 1950). V Slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 …

Iz 49,1–6 Na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa tvorí starozákonné čítanie druhá zo štyroch piesní, prostredníctvom ktorých Deutero-Izaiáš postupne skladá a osvetľuje tajomný obraz Pánovho služobníka. Pre nás kresťanov je Pánovým služobníkom par excellence Ježiš Kristus, ale zostavovatelia lekcionára vhodne priradili Izaiášov text k dnešnej slávnosti, pretože v ňom čitateľ Písma môže nájsť niečo z duchovného profilu Ježišovho …

V Banskej Bystrici sa v sobotu 5. júna uskutočnil jubilejný 10. ročník Banskobystrického maratónu. Ide o večerný formát s ôsmimi disciplínami. Podujatie sa začalo tými netradičnejšími, ako handbike, inline a kolobežky polmaratón (obe zaradené aj ako majstrovstvá Slovenska), ďalej štart na 7 kolesách, stefe beh, klasický polmaratón, polmaratón štafeta. Kráľovskou disciplínou zostal klasický maratón, ktorý bežali …

Problematika obchodovania s ľuďmi nie je na Slovensku príliš rozšírená, ale predsa je aktuálna. Aj preto Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) menovala sr. Bohumilu Hajtolovú, CJ, ako svoju zástupkyňu v organizácii RENATE (Religion in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation), v ktorej sú zastúpené rehoľné spoločenstvá z 31 európskych krajín zaoberajúce sa činnosťou …

Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM. – L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori) pripravila v dňoch 28. apríla a 18. mája 2021 webináre na tému duchovného zneužívania, ktoré boli tlmočené do štyroch jazykov: angličtiny, taliančiny, francúzštiny a španielčiny. Zo Slovenska sa webinárov zúčastnilo približne 20 zasvätených. Prednášky a nahrávky sú k dispozícii aj na web stránke UCESM. …

Jedného dňa mi zavolal známy z televízie, či nechcem niečo robiť o misiách. Ja, o misiách? Čo viem o misionároch, o práci ľudí, ktorí prežívajú svoj život v cudzine? Ale bola to výzva, a tak som ju prijala. Zrazu som si uvedomila, že misionári sú ľudia z mäsa a kostí, ktorí prichádzajú o domov, o …

Spoznajme dve osobnosti, ktoré nám v dejinách kresťanstva zanechali vzácne svedectvo. Hostia: 00:18 Pavol Grach, SDB, delegát pre saleziánsku rodinu 01:47 Juraj Pigula OSA, predstavený augustiniánov na Slovensku 06:57 Peter Fotta OP, dominikánsky konvent Košice Za spoluprácu ďakujeme: Vydavateľstvu Don Bosco https://www.donbosco.sk/, magazínu slovo+ https://www.slovoplus.sk/, zastolom.sk https://www.facebook.com/zastolom/ Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete …

Komentár k prvému čítaniu (Jób 38,1.8-11) Ťažko skúšaný Jób prestával dôverovať v Božiu starostlivosť a moc a naliehavo si žiadal vidieť Boha. Na jeho sťažnosti prichádza ako odpoveď Božie zjavenie v búrke sprevádzané slovom. Všemohúci a slobodný Boh stvoriteľ pripomína Jóbovi, že je iba človek s obmedzenými skúsenosťami (nebol pri stvorení sveta: 38,4-7.19-21), znalosťami (38,5) a schopnosťami. Daná stať …

don EMILIO GNANI, Nel mezzo del cammin[1]. Seminario Arcivescovile di MILANO Ako každý človek, aj kňaz vo veku od 40 do 60 rokov prechádza obdobím takzvaného „stredného veku“. Viacerí autori[2] už zdôraznili osobitosti a výzvy tejto strednej fázy v živote kňaza, upozorňujúc na možnosť „krízy“, ktorú nemožno chápať ako nejaký problém alebo chybu, ale ako …

Rehoľníčky Kristiána Haburajová a Jana Františka Gareková z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – zanechali v Topoľčanoch nezmazateľné stopy v podobe práce s mládežou. Tá sa zhmotnila do javiskových muzikálov so silným posolstvom. Režisérku a hudobníčku v habite predstaví Pali Danko. Zdroj: TV Lux