Minorita brat Tomáš Mária Vlček pripravil sériu videí s názvom 60 sekúnd o povolaní. Odpovedá v nich na typické otázky, ktoré sprevádzajú mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.

Môžeme stretnúť Boha aj v online priestore? Prečo nie je možné vysluhovať sviatosti online? Aké formy pastorácie internetová forma umožňuje? Odpovede sme hľadali spolu v Žilinskej diecéze s Jozefom Možiešikom, riaditeľom Diecézneho katechetického úradu, Emilom a Annou Kondelovcami, Romanom Sekom, duchovným správcom Rodinkova, sestrou Anežkou Liškovou, CFSF a Ľubomírom Valientom, autorom známych grafických zamyslení …

Hosťom Štefana Chrappu v relácii Hosť nedeľného Dobrého rána je Peter Kuchar – salezián, misionár. Pracoval v Japonsku, na Šalamúnových ostrovoch, ale aj v Keni, či v najväčšom utečeneckom tábore na svete, ktorý sa nachádza na hraniciach Kene a Sudánu. Posledné roky pôsobil v Taliansku. Oslovila ho tam komunita Nové horizonty, ktorá zachraňuje ľudí …

Sestry paulínky z kanadsko-americké provincie mají svůj účet na TikToku. Nedávno je objevila i zpravodajská stanice BBC. Její londýnská náboženská redakce je požádala o příspěvek. Jednalo se o reportáž o různých náboženských osobnostech, které využívají sociální média k pozitivnímu šíření své víry. A tak do komunity v Bostonu dorazil filmový tým a natočil s některými sestrami rozhovor o propojení víry a světa sociálních médií. Tento zpravodajský …

Od 1. januára 2022 uverejňuje karmelitánska rodina myšlienky svätých na podcastových platformách google podcast, apple podcast a spotify. Odberom podcastu sa môžete zapojiť do šírenia odkazu veľkých karmelitánskych svätcov (napr. sv. Terézia z Avily, sv. Ján od Kríža, sv. Terézia z Lisieux). Ich 365 myšlienok nájdete aj ako príspevok na prečítanie na ich internetovej stránke. Ako …

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová (1814 – 1867) si želala, aby sa na ňu po smrti úplne zabudlo, aby sa nehovorilo o nej, ale len o Ježišovi Kristovi. Na 150 rokov sa jej to takmer aj podarilo. Svet si ju začal všímať až v roku 2018, kedy ju Cirkev vo francúzskom Štrasburgu blahorečila. Hlavné poslanie …

V Katedrále sv. Martina sa Svätý Otec počas svojej návštevy Slovenska prihovoril biskupom, kňazom, rehoľníkom, seminaristom a katechétom. Vyzval k slobode, kreativite a dialógu. Zároveň povzbudil biskupov a kňazov, aby sa nebáli formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Ako pretaviť slová pápeža do praxe každodennosti? Moderuje Jana Trávníčková. Hostia: …

Pred siedmimi rokmi bol 18. november vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a dňom prevencie proti zneužívaniu, ochrany, uzdravenia a spravodlivosti. Český premonštrát brat Marek F. Drábek, ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí boli sexuálne zneužití v rodinách, kňazmi a zasvätenými či v iných organizáciách, pripravil modlitbu krížovej cesty za tieto obete. …

Rozhovor na tému kresťanstvo a psychológia… medzi mníchom a psychologičkou. Pozvanie na interview prijala Mgr. Jana Vindišová, PhD., odborný asistent na katedre psychológie Trnavskej univerzity.

Jeden z blogov na stránke Kumran.sk je aj Scribendi podcast, ktorý píše Patrik Bendík. V najnovšom podcaste sa Momo a pán Patrik rozprávajú so sestrou Helenou Torkošovou, OSF. Roky prenasledovania pominuli a začal nový život. Ako začať budovať od nuly? O strachu z Boha, nebojácnom postoji voči bývalému režimu a plánoch do budúcna, hovorí …