Na rodičov sa dnes zo všetkých strán hrnú zaručené rady, moderné metódy a najrôznejšie výchovné ťahy. Čo je vo výchove naozaj dôležité? V aktuálnom vydaní relácie Viera do vrecka nájdete rozhovor s mladou mamičkou a blogerkou Zuzkou Petruľákovou, so spoluautorom výchovného projektu Cesty zrenia, saleziánom Petrom Naňom a manželmi Šarközyovcami, rodičmi šiestich detí.  Predchádzajúce diely a bonusové …

Tomasz Dostatni. Poľský katolícky kňaz a člen Rehole bratov kazateľov (dominikáni) sa narodil 17. septembra 1964 v Poznani. Štúdium filozofie a teológie ukončil na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Zároveň na Jagellonskej univerzite v Krakove absolvoval prednášky z poľskej a ruskej literatúry. Na začiatku 90. rokov minulého storočia začal pôsobiť v Prahe, kde bol poverený funkciou novicmajstra v kláštore dominikánov a funkciou správcu …

Brat Michal Mária Kukuča, OSB. Spravuje tri webové stránky a v tomto videjku ich aj predstaví. Ďakujeme za reklamu – aj za všetko, čo si urobil a robíš pre zasvätených aj pre zvedavých nezasvätených:).

Písať, či nepísať? Opýtali sme sa na to v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. Ich odpoveď nájdete na oficiálnom webe Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – kvrps.sk. Mediálna komisia KVRPS

Čo so sebou prináša pravá krása? Ako vyzerá a prečo je dôležitá? Krásu ukrytú v umení poodhalí hudobníčka Zuzana Eperješiová a člen činohry Slovenského národného divadla Štefan Bučko. Mladá dizajnérka šperkov Zuzana Hake priblíži krásu materstva a ľudskej práce a nebude chýbať ani pohľad biblickej teologičky Dagmar Kráľovej, FMA. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na …

Čo sme to spravili so sexuálnym oslobodením? Banalizovanie „kultúry porna“, honba za výkonom, posadnutosť sexuálnou orientáciou… Ak sa mladí cítia byť sexuálne oslobodení, sú väzňami viacerých nátlakov. Čo je to za slobodu, ktorá človeka núti ustavične si vyberať identitu, lásku a konanie ako hocijaký iný spotrebný tovar? Aj tieto otázky a témy prináša unikátna knižná …

RUŽOMBEROK – Sestra Františka Čačková priblížila študentom žurnalistiky svoj rehoľný a novinársky život. Vyzvala ich na bližšiu spoluprácu s rehoľníkmi pri tvorbe mediálneho obsahu. Katolícku univerzitu navštívila sestra Františka, redaktorka portálu Zasvätený život. V diskusii so študentmi opísala, aké náročné je pre rehoľníkov a zasvätené osoby tvoriť mediálny obsah a hľadať spoluprácu s profesionálnymi médiami. Rehoľníčka každý rok pomáha s organizáciou …

V mesiaci jún ponúka Vydavateľstvo DON BOSCO knihu od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera s názvom Posledný list – malé príbehy pre potešenie duše. Táto knižka obsahuje krátke príbehy zakončené malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu človek nemôže zostať tým, kým bol. Kniha Posledný list je brožovaná, …

V preklade Kláry Petříkovej vydalo Togga agency s.r.o. v tomto roku výnimočnú knihu. Ancrene Wisse alebo Sprievodca pre pustovníčky, spísal v 13. storočí neznámy autor ako duchovnú príručku príkladného života pre tri rekluzy, teda pustovníčky, ktoré sa dobrovoľne v mladosti uzavreli pred svetom za múrmi svojej pustovne, aby tam trávili život v modlitbe a nábožnom rozjímaní. Široký tematický záber textu …