Keby ich mali starí Rimania, ich impérium by ešte pár storočí vydržalo. Sociálne siete. Priestor na internete, kde sa ľudia prepájajú, vymieňajú si nielen dáta, ale aj emócie, zážitky, túžby. Najobývanejšou z nich je Facebook.   Životný priestor   Či chceme alebo nie, musíme uznať, že sociálne siete sú antropologicky reálnymi miestami so životnými skúsenosťami. …

Peter Bujko SJ Bože, ty si môj Boh Duchovné cvičenia v každodennom živote Dobrá kniha, Trnava 2013 Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život. Hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou …

Trailer k dokumentárneho filmu o živote a duchovnom profile sestry Zdenky Schelingovej, z Kongregácie sestier sv. Kríža,  ktorá sa stala obeťou režimu. Jej pôsobisko bola Štátna nemocnica v Bratislave na Mickiewiczovej ulici, kde pracovala ako laborantka a neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení. Nebola to len služba chorým, ale napriek náročnej štátnopolitickej situácie dokázala ísť za hranice …

„Keď Pán Boh zavolá tak ideš.  Nerozmýšľala som čo sa mi tam páči, nepáči, čo by som zmenila. Pán zavolal a treba ísť.“  Týmito slovami sa nám predstavuje saleziánka Kaťa Berešová  a zároveň predstavuje spiritualitu a poslanie tejto rehole, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 1940.  Čo ich charakterizuje? Pestrosť  každodenného života, spoločná modlitba, silná komunitná …

 Tichon Zadonský Duchovní poklad Tichon Zadonský je ďalšou veľkou postavou východnej spirituality. Prírodu vníma ako súhrn svedkov, ktorí vydávajú svedectvo o Bohu, alebo ako knihu, ktorá dosvedčuje Božiu všemohúcnosť, múdrosť a dobrotu. Svet je plný stôp vedúcich k poznaniu Boha zrkadliaceho sa vo svojom stvorení. Poznanie Boha je potom onen „duchovný poklad“, ktorý svätý Tichon zbiera …

Luigi Borriello, Edmondo Caruana, Maria Rosaria Del Genio, Nicolo Suffi (eds.) Slovník křesťanských mystiků Rozsiahla a ucelená encyklopédia osobností kresťanskej spirituality a mystiky. Zachytáva nielen zrodenie kresťanskej mystiky v biblickej a patristickej epoche, stredoveké a ranonovoveké vrcholy západnej mystiky, ale tiež pozoruhodné osudy a učenie osobností posledných dvoch storočí. Okrem klasikov západnej mysticky si slovník všíma i veľké postavy kresťanského Východu …

Juraj Pigula (ed.): Horiace srdce Slovenský augustinán Juraj Pigula ponúka výber myšlienok a modlitieb veľkého teológa a filozofa sv. Augustína, ktorý zostáva blízky i súčasnému človeku. Čitateľ však na stránkach knihy nenájde nepochopiteľného teológa, ale skôr hľadajúceho žobráka Božieho milosrdenstva, vodcu na ceste za Kristom či povzbudzujúceho priateľa. Myšlienky a modlitby sv. Augustína sú …

Timothy Radcliffe: Prečo byť kresťanom? Prečo byť kresťanom? je originálna kniha napísaná v období, ktoré naliehavo potrebuje originálne riešenia. Timothy Radcliffe dosiahol v tejto novej knihe vrchol svojej tvorby. Píše ju s prezieravosťou proroka. Jeho dôvody pre prijatie kresťanskej viery sú hlboko katolícke a zároveň hlboko ľudské. Pozoruhodné sú Radcliffove argumenty interpretácie kresťanského posolstva, …

Kolektív autorov vedený Jozefom Tiňom: Komentáre k Starému zákonu 3 – Exodus   Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu …

Silvano Fausti: Svoboda Božích dětí. Lectio divina nad Listem Galaťanům Jezuita Silvano Fausti a jeho komentáre k evanjeliám už nie sú slovenským čitateľom neznáme. Teraz Fausti prichádza i s komentármi k novozákonným listom. V úvode knihy Svoboda Božích dětí píše: „Jeden z mojich spolubratov, P. Thomas Raoul Beck – žid, ktorý bol ako dospelý …