Každý človek, ak chce prežiť svoj život dobre, musí mať svoju víziu, svoj cieľ. Okrem vízie potrebuje, aby mal niečo, čo by mu pomáhalo nachádzať zmysel, niekoho, s kým sa o tom čo prežíva, môže deliť. A na to nám slúži aj komunita. Pomáha nám udržovať svoju víziu, aby sme ju žili v každodennom živote. Pomáha nám nielen …

Profesor Hans Zollner z pohľadu psychológa a zároveň kňaza i rehoľníka približuje antropologický pohľad na zasvätený život, pričom poukazuje aj na jeho aktuálne aspekty a výzvy. Hans Zollner, pôvodom z Nemecka, začal štúdiom filozofie a teológie na univerzite v Regensburgu a v Insbrucku. Avšak jeho odborným poľom pôsobenia sa stala psychológia a psychoterapia. Momentálne …

Sestra Cristina spieva „No one“ od Alicia Keys v talianskej televízii RaiDue v druhej sérii show VOICE IT. Takáto evanjelizácia stojí za to! Porotcovia sa pýtajú: „Ako ti napadlo prihlásiť sa do súťaže?“

Keby ich mali starí Rimania, ich impérium by ešte pár storočí vydržalo. Sociálne siete. Priestor na internete, kde sa ľudia prepájajú, vymieňajú si nielen dáta, ale aj emócie, zážitky, túžby. Najobývanejšou z nich je Facebook.   Životný priestor   Či chceme alebo nie, musíme uznať, že sociálne siete sú antropologicky reálnymi miestami so životnými skúsenosťami. …

Peter Bujko SJ Bože, ty si môj Boh Duchovné cvičenia v každodennom živote Dobrá kniha, Trnava 2013 Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život. Hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou …

Trailer k dokumentárneho filmu o živote a duchovnom profile sestry Zdenky Schelingovej, z Kongregácie sestier sv. Kríža,  ktorá sa stala obeťou režimu. Jej pôsobisko bola Štátna nemocnica v Bratislave na Mickiewiczovej ulici, kde pracovala ako laborantka a neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení. Nebola to len služba chorým, ale napriek náročnej štátnopolitickej situácie dokázala ísť za hranice …

„Keď Pán Boh zavolá tak ideš.  Nerozmýšľala som čo sa mi tam páči, nepáči, čo by som zmenila. Pán zavolal a treba ísť.“  Týmito slovami sa nám predstavuje saleziánka Kaťa Berešová  a zároveň predstavuje spiritualitu a poslanie tejto rehole, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 1940.  Čo ich charakterizuje? Pestrosť  každodenného života, spoločná modlitba, silná komunitná …

 Tichon Zadonský Duchovní poklad Tichon Zadonský je ďalšou veľkou postavou východnej spirituality. Prírodu vníma ako súhrn svedkov, ktorí vydávajú svedectvo o Bohu, alebo ako knihu, ktorá dosvedčuje Božiu všemohúcnosť, múdrosť a dobrotu. Svet je plný stôp vedúcich k poznaniu Boha zrkadliaceho sa vo svojom stvorení. Poznanie Boha je potom onen „duchovný poklad“, ktorý svätý Tichon zbiera …

Luigi Borriello, Edmondo Caruana, Maria Rosaria Del Genio, Nicolo Suffi (eds.) Slovník křesťanských mystiků Rozsiahla a ucelená encyklopédia osobností kresťanskej spirituality a mystiky. Zachytáva nielen zrodenie kresťanskej mystiky v biblickej a patristickej epoche, stredoveké a ranonovoveké vrcholy západnej mystiky, ale tiež pozoruhodné osudy a učenie osobností posledných dvoch storočí. Okrem klasikov západnej mysticky si slovník všíma i veľké postavy kresťanského Východu …

Juraj Pigula (ed.): Horiace srdce Slovenský augustinán Juraj Pigula ponúka výber myšlienok a modlitieb veľkého teológa a filozofa sv. Augustína, ktorý zostáva blízky i súčasnému človeku. Čitateľ však na stránkach knihy nenájde nepochopiteľného teológa, ale skôr hľadajúceho žobráka Božieho milosrdenstva, vodcu na ceste za Kristom či povzbudzujúceho priateľa. Myšlienky a modlitby sv. Augustína sú …