Tichí, chudobní, pokorní… Dnešná liturgia slova akoby sa sústredila na nich. „Syn môj, v tichosti konaj svoje práce… On tichým zjavuje svoje tajomstvá… Božia moc je veľká a pokorní ho oslavujú… Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému…“ Autor Listu Hebrejom podotýka, že Boh neprebýva v temnote, v búrke ani v hrmote slov… A napokon sám Pán nás pozýva …

V škole sa denne stretávam s mladými. Mám ich rada. No niektorí dajú zabrať. Najmä tí, ktorí sú akísi rebeli z povolania. Protestujú proti všetkému a z princípu, niekedy už azda len preto, aby vehementne dokazovali svoje právo vyjadriť sa a protestovať. Takmer denne sprevádzam svätú omšu hraním na organe. Najväčšie úsilie ma to stojí vtedy, ak sa v kostole nájde …

Spolu so žalmistom dnes spievame: Pane, príď mi čím skôr na pomoc! A hneď potom zaznejú slová autora Listu Hebrejom, aby sme vytrvalo bežali v závode, ktorý máme pred sebou. Vytrvalosť a prosba typu čím skôr, Pane – nebijú sa? Niekedy aj v našom živote? Áno, chceme byť vytrvalí, nikto nepopiera, že vytrvalosť je čnosť priam nevyhnutná. Pre …

Počas návštevy v USA som mal možnosť vidieť na niektorých miestach, že si majetní ľudia stavali bunkre. Toto hnutie, ktorého filozofiou je byť pripravený pre každý prípad, mohutnie. Narastá počet tých čo chcú prežiť akúkoľvek katastrofu o niečo dlhšie, ako ktokoľvek iný. Znamená to však, že človek je skutočne pripravený?  „Buďte pripravení, lebo Syn …

Ronald Rollheiser vo svojej knihe Modlitba, naša najhlbšia túžba hovorí, že „žijeme vo svete, kde sa to skutočné zredukovalo na fyzické, na to, čo môžeme empiricky merať, vidieť, dotknúť sa toho, ochutnať to a ovoňať. Žijeme vo svete, ktorý je zväčša duchovne hluchý, kde všetky dobrá sú vyložené vo výklade, zdigitalizované alebo zredukované na plochú …

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!…“ Slová evanjelia nás silne povzbudzujú, aby sme sa obracali s prosbou na Pána, aby sme brali vážne prosebnú modlitbu. A my to aj robíme. Prosíme. Často a veľa. No máme neraz skúsenosť, že to nefunguje. A tak si kladieme otázku: Prečo Boh neodpovedá na naše modlitby? Po ruke máme množstvo odpovedí: …

Žijeme v dobe, ktorá nás priam núti až príliš sa zameriavať na veci okolo seba, na svoj výkon a na rôzne typy zábavy a rozptýlenia. Preto kontemplatívne ticho a kontemplatívny rozmer života predstavuje veľkú devízu, ak ho máme, lebo Božie slovo nás môže volať a pozývať ísť hlbšie do seba a stať sa výzvou …

Pri dnešných technologických vymoženostiach nie je ťažké nadobudnúť dojem, že okruh našich známych je obrovský. Stovky až tisíce priateľov na sociálnych sieťach… Kto však z nich spadá do kategórie môj blížny? Sú to tí, ktorých statusy môžem bez problémov zdieľať?Sú to tí, ktorí sa vyjadrujú k hodnotovým témam?Sú to tí, ktorí z času na čas uverejnia problematickú …

Človek nie je stroj. Zvyčajne to hovoríme vtedy, keď máme toho veľa a už nutne potrebujeme oddych. Ale platí to aj v inej oblasti, nielen keď ide o výkon. Človek má možnosť výberu, môže sa rozhodovať každý deň nanovo. Môže dávať zmysel tomu, čo robí. A to žiaden, ani ten najdokonalejší stroj, ktorý svojím výkonom predbehne človeka, …

V každom z nás je túžba po poznaní. Preto študujeme, čítame, chodíme na rôzne školenia či kurzy. Spoznávame, čo už niekto pred nami spoznal. No tie „horúce novinky“ sa dozvedáme aj inak, z našich rozhovorov. Vtedy, keď sa s niekým stretnem, vnímam nielen to, čo sa hovorí, ale aj to, ako sa pri tom človek tvári. Veď to …