Nedeľa 2.február 2014 V čase náboženskej krízy a neporiadkov pri bohoslužbách prorok Malachiáš presvedčivo  sľubuje Izraelu nový začiatok. Do chrámu, kde prebýval Najvyšší a kam smerovali všetky nádeje vyvoleného ľudu má prísť viditeľne a hmatateľne Pán ako Vládca. Na veľké stretnutia s Pánom sa už od čias Mojžiša mal ľud posvätiť sexuálnou zdržanlivosťou a vypraním svojich šiat. Prorok však …