Ak Duch Svätý viedol celé dejiny spásy, v čom teda spočívajú Turíce? Na rozdiel od evanjelistu Lukáša, u ktorého sa zoslanie Ducha Svätého uskutočňuje až 50 dní po zmŕtvychvstaní, v Jánovom evanjeliu udeľuje Ježiš učeníkom Svätého Ducha už v deň svojho vzkriesenia.

Ide to v dnešnej „like kultúre“, typu „páči sa mi to“, vôbec dokopy? V bežnom živote sa už pod slávou prestáva rozumieť uznanie a česť za vynikajúce činy. Tieto hodnoty sa vymieňajú za dravú popularitu, stačí si všimnúť „celebrity“ rôzneho žánru.

Ježiš nám prisľubuje iného Tešiteľa, čo podľa vyjadrenia evanjelistu Jána znamená, že tým prvým je on sám. Pošle tichého, bezreklamne Prítomného, ktorý nečakane spôsobuje aj veľký rozruch, a predsa nevieme, odkiaľ prichádza a kam ide.

Vysvetliť niekomu z bežných ľudí, o čom je evanjelium, by sa dalo aj takto: Predstav si, že ti ako zdieranému nájomcovi pridelia do vlastníctva dom aj s kompletným príslušenstvom: pre celú tvoju rodinu, v relaxačnej a ekologicky bezchybnej zóne, s najlepšou spoločnosťou.

V Palestíne sa i teraz musí pastier s ovcami za trávou riadne nachodiť. Rastie poriedko. Divej zveri tam však bolo v Ježišových časoch omnoho viac ako dnes.

Cesta so Zmŕtvychvstalým do Emáuz je studňou ľudskosti i spirituality. V kontexte zasväteného života sa ňou môžeme učiť prepotrebnému umeniu sprevádzania.

Ustanovenie sviatku Božieho milosrdenstva je síce liturgickou prvotinou tretieho tisícročia, ale milosrdenstvo nášho Boha sa zjavilo už v raji. Hriechom zmätených prarodičov náš Pán zaodel, oddelil od stromu života, aby nezostali v hriechu naveky, a prisľúbil im Záchrancu.

V centre evanjelia veľkonočnej nedele je hrob: úryvok Jánovho evanjelia ho spomína až sedemkrát. Ako to, že do neho možno vojsť, veď do čerstvého hrobu sa predsa nechodí?!

O Ježišovom utrpení nevieme veľa, zároveň však dosť na to, aby sme doň prenikli hlbšie. Evanjeliá svedčia, že ho nielen predvídal, ale mal o ňom vopred aj isté poznanie. Ak si dáme dohromady fakty o jeho umučení zo všetkých evanjelií, získame podrobný prehľad o skutočnostiach, ktoré musel pretrpieť: nevera, posudzovanie, zrada, depresívna agónia v Getsemani, zajatie, spútanie, opätovné vypočúvanie, …

Sestry Martu a Máriu nám už predstavil evanjelista Lukáš. Presvedčil nás o Martinej aktivite i výkonnosti, a zároveň aj o Máriinej hĺbavosti a pozornosti k hosťovi. V aktuálnej stati evanjelista Ján dosvedčuje, že Marta sa na Ježišovo upozornenie pri poslednej návšteve neurazila. Naopak. Interiorizovala ho. Ukazuje ju, ako uvažuje v intenciách veriacej ženy, ktorá má na tú dobu vynikajúce poznanie: pred Ježišom …