Už v Starom zákone Boh vychovával človeka s veľkým rešpektom: Ak chceš. Vyber si: cestu života alebo cestu smrti. Múdrosť alebo hriech. Požehnanie, ak budeš poslúchať príkazy alebo kliatbu, ak pôjdeš za inými bohmi. Podstatou dôstojnosti každého človeka je, že si môže sám vybrať, čo chce, alebo nechce. Alebo presnejšie: prečo chce a prečo …

5.  nedeľa v období cez rok (Mt 5,13-16) Výroky o soli a svetle tejto nedele nadväzujú bezprostredne na blahoslavenstvá. Adresátmi blahoslavenstiev boli ľudia rôznymi spôsobmi troskotajúci. Takí, ktorí sa všelijako trápia, s ktorými nikto nepočíta, ľudia ktorých sa nik nezastane a sú vonkoncom bez vplyvu. A napriek tomu ich tento svet potrebuje ako svetlo a soľ! Už na začiatku Biblie …

Nedeľa 2.február 2014 V čase náboženskej krízy a neporiadkov pri bohoslužbách prorok Malachiáš presvedčivo  sľubuje Izraelu nový začiatok. Do chrámu, kde prebýval Najvyšší a kam smerovali všetky nádeje vyvoleného ľudu má prísť viditeľne a hmatateľne Pán ako Vládca. Na veľké stretnutia s Pánom sa už od čias Mojžiša mal ľud posvätiť sexuálnou zdržanlivosťou a vypraním svojich šiat. Prorok však …