V rámci duchovnej správy Baziliky sv. Petra bol do úradu správcu farnosti menovaný páter Agnello Stoia z rehole minoritov. Svoju funkciu bude vykonávať pod vedením arcikňaza baziliky kardinála Maura Gambettiho, ktorý je jeho rehoľným spolubratom. 54-ročný páter Stoia pochádza z oblasti juhotalianskeho Salerna. Ako člen Menších bratov konventuálov (minoritov) absolvoval duchovnú formáciu v kláštore sv. Antonia …

Cirkev prežíva radosť z prepustenia františkánskej misionárky sestry Glorie Narvaezovej, unesenej v Mali pred viac ako štyrmi rokmi. Rehoľníčka kolumbijského pôvodu sa dnes 10. októbra zúčastnila v Ríme na slávnosti otvorenia synody, pri ktorej ju osobne privítal pápež František. Len včera prepustenú sestru Gloriu s veľkou srdečnosťou osobne privítal Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike ešte …

Túžiš naladiť svoje vnútro pre počúvanie Božieho hlasu? Chceš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote? Ak áno, tak ťa pozývame zúčastniť sa Kurzu Samuel. Je určený mladým slobodným luďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz …

V pondelok 4. októbra zomrel v 71. roku života kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, P. Piotr Rutkowski. Zosnulého poznali aj mnohí kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry, ale aj laici na Slovensku. Bol exercitátorom a špirituálom v mnohých kňazských seminároch. Dvakrát viedol aj duchovné cvičenia aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie. Naposledy účinkoval v Rímskokatolíckej farnosti …

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 18. októbra opäť pozýva farnosti, materské školy, školy aj rodiny, aby sa zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a – ako vysvetľuje kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN – povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch …

Milosrdní bratia každoročne odovzdávajú „Ceny Celestýna Opitze“ za vzor o starostlivosť o chorých a inak núdznych. Koncert s odovzdávaním cien za roky 2020 a 2021 sa plánuje na piatok 22. októbra 2021 o 19.00 hod. v Kostole sv. Šimona a Júdu pri Nemocnici Na Františku v Prahe, pri zohľadnení aktuálnej covidovej situácie. Ak by ste mali záujem osobne sa zúčastniť, kontaktujte milosrdných bratov. …

Dominikáni z farnosti Bratislava – Kalvária v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika (1221-2021) pozývajú na putovanie relikvie sv. Dominika na Slovensku spolu s kópiou obrazu Mascarella. Vo farskom kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave privítajú relikviu v dňoch od 27. do 28. septembra. Hlavným celebrantom svätej omše v pondelok 27. …

Tomáš Gerbóc. Rehoľník patriaci do rehole Verbistov. Okrem iného sa venuje irackým kresťanom, ktorí sa presídlili pred časom na Slovensko. Jeho vedeckou témou je osud rehoľníkov v 50. rokoch minulého storočia. Pôsobí v Nitre, v čase pandémie pomáhal v prvej línii v nemocnici. Moderuje: Kata Martinková Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, …

Začali ste generálnu kapitulu a nechávate sa viesť tromi veľmi dôležitými biblickými textami. Po prvé: počúvať to, čo hovorí Duch (porov. Zjav 2, 7); po druhé rozoznávať znaky času (porov. Mt 16, 3); po tretie stať sa svedkami až na kraj zeme (porov. Sk 1, 8). Počúvanie je základnou črtou učeníka, ktorý vchádza do Ježišovej školy a chce odpovedať …

Dňa 9. septembra sa konala v Beckove duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka, OPraem, pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne bol požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili …