V nemocnici v Poľsku zomrel na rakovinu mladý kňaz Michal Los, ktorý bol len v máji na nemocničnom lôžku vysvätený na kňaza. Vysviacka bola možná po udelení potrebných dišpenzov od pápeža Františka. Ešte pred kňazskou vysviackou zložil večné sľuby v kongregácii orionistov. „Ďakujeme, že si bol medzi nami a vydal svedectvo hlbokej viery,“ napísal …

V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom. Zároveň sa na nej vytvoria pracovné …

RUŽOMBEROK – Sestra Františka Čačková priblížila študentom žurnalistiky svoj rehoľný a novinársky život. Vyzvala ich na bližšiu spoluprácu s rehoľníkmi pri tvorbe mediálneho obsahu. Katolícku univerzitu navštívila sestra Františka, redaktorka portálu Zasvätený život. V diskusii so študentmi opísala, aké náročné je pre rehoľníkov a zasvätené osoby tvoriť mediálny obsah a hľadať spoluprácu s profesionálnymi médiami. Rehoľníčka každý rok pomáha s organizáciou …

V mesiaci jún ponúka Vydavateľstvo DON BOSCO knihu od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera s názvom Posledný list – malé príbehy pre potešenie duše. Táto knižka obsahuje krátke príbehy zakončené malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu človek nemôže zostať tým, kým bol. Kniha Posledný list je brožovaná, …

Hoci do Vatikánu pútnici prichádzajú najmä do baziliky nad hrobom sv. Petra, na území najmenšieho štátu sveta sa nachádza aj samostatná farnosť so svojím kostolom, ktorá slúži aj mnohým obyvateľom z okolia. Farnosť sv. Anny, ktorú spravuje komunita augustiniánov, oslávila v uplynulých dňoch 90 rokov svojej existencie, k čomu jej listom zablahoželal aj pápež …

V preklade Kláry Petříkovej vydalo Togga agency s.r.o. v tomto roku výnimočnú knihu. Ancrene Wisse alebo Sprievodca pre pustovníčky, spísal v 13. storočí neznámy autor ako duchovnú príručku príkladného života pre tri rekluzy, teda pustovníčky, ktoré sa dobrovoľne v mladosti uzavreli pred svetom za múrmi svojej pustovne, aby tam trávili život v modlitbe a nábožnom rozjímaní. Široký tematický záber textu …

V dňoch 22. – 24. mája 2019 sa v Ariccia neďaleko Ríma konalo 92. semestrálne zhromaždenie Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia bolo Za kultúru starostlivosti. Prvý deň stretnutia sa niesol v duchu starostlivosti o našu zem, keďže práve pred štyrmi rokmi Svätý Otec František zverejnil encykliku „Laudato Sì“ a tento dokument sa stal základnou témou …

Na onkologickom oddelení jednej z nemocníc vo Varšave sa v piatok 24. mája uskutočnil neobvyklý obrad. V nemocničnej izbe sa konala diakonská a zároveň kňazská vysviacka mladého seminaristu Michała Łosa. Dnes už novokňaz Michal je ťažko chorým pacientom, ktorému bola diagnostikovaná rakovina v pokročilom štádiu. Michal je absolventom veľkého seminára kňazov Orionistov v Łaźniewo a pochádza z diecézy Tárnow. …

Teologická fakulta KU v Košiciach v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu, ponúka už dva roky program Master v teológii manželstva a rodiny, v ktorom aktuálne študuje spolu 36 študentov. Zámerom programu je ponúknuť prehĺbené štúdium teológie manželstva a rodiny s cieľom skvalitnenia pastorácie rodín vo farnostiach a komunitách. Štúdium vychádza okrem …

V júli sa u verbistov v Nitre môžu duchovne obnoviť zasvätení pod vedením p. Jána Štefanca SVD. Témou duchovných cvičení v dňoch 21. -26. júla 2019 je O čom je pravá duchovnosť. Je to otázka, ktorá od nepamäti prenasleduje človeka a samozrejme kresťana. Kresťan a zasvätený človek má cieľ dopracovať sa ku svätosti počas života na Zemi. Pohľad na spiritualitu z …