Vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorý je najstarším dodnes fungujúcim kostolom v hlavnom meste, otvorili v letných mesiacoch historickú a 3D virtuálnu výstavu veže a samotného chrámu. Výstava, ktorú odborne zostavila historička umenia Alena Piatrová spolu s ďalšími odborníkmi, bude sprístupnená do konca augusta v čase od 10.30 do 16.00. V mesiacoch …

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa pre Arcidiecézu Matky Božej v Moskve pátra Nikolaja Gennadeviča Dubinina z rehole minoritov, doterajšieho gvardiána Konventu sv. Antona Divotvorcu v Sankt Peterburgu. V rámci Rádu menších bratov konventuálov je páter Nikolaj Gennadevič Dubinin členom Generálnej kustódie sv. Františka Assiského v Rusku, ktorú v rokoch 2005-2018 viedol ako jej generálny …

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020. Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan …

Misijné sestry sv. Karola (skalabriánky) vycestovali 29. júla 2020 na ostrov Lesbos, kde budú tieto sestry dočasne pôsobiť. V auguste tam pôjdu ďalšie dve skupiny sestier. V spolupráci s Komunitou sv. Egídia tam budú slúžiť a pomáhať utečencom, ktorí dorazia na tento grécky ostrov. Podľa správy zaslanej Agentúre Fides z generálnej kúrie skalabriniánok, sú to sestra Marlene Vieira, Brazílčanka, …

Kurz duchovního doprovázení v rámci celoživotního vzděláváníse uskuteční v akademickém roce 2020/21 na CMTF UP v Olomouci.Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců, praktickoučást budou absolvovat vybraní účastníci. Kurz je určen pro kněze, řeholníky, řeholnice a laiky, kteří seangažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na …

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu. V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej 29. augusta 2020 o 10:30 hod. pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu …

V Pakistane zomrela rehoľná sestra Ruth Lewisová, nazývaná aj „matka zabudnutých“, ktorá celý svoj život zasvätila pomoci deťom i seniorom s mentálnym postihnutím. Počas života získala v rámci Pakistanu dve občianske ocenenia za svoju sociálnu službu. 74-ročná sestra Ruth z Kongregácie františkánskych misionárok Krista Kráľa zomrela v pondelok 20. júla v nemocnici pakistanského hlavného mesta. Zomrela na …

Cena Celestýna Opitze je ocenění, které letos již po jedenácté bude řád milosrdných bratří udělovat vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality – křesťanské péče o nemocné a potřebné. Předání ocenění proběhne v sobotu …

Odkaz zosnulého mukačevského biskupa Milana Šášika CM je podľa bývalého provinciálna vincentínov Augustína Slaninku otvorenosť pre nové a dobré veci, ale zároveň upevnenosť v tradícii. Ako povedal Augustín Slaninka pre Tlačovú kanceláriu KBS, vladyka Milan bol citlivá, jemná, zbožná a horlivá duša. “To všetko bolo u neho až do krajnosti. Na víkendy chodieval do …

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. K veľkému počtu slávení, ktorých svedkom bol po stáročia tento starobylý chrám, sa prvýkrát pridalo aj slávenie zasvätenia panien, informoval TK KBS Patrik Taraj. Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš …