Rozhovor redaktora Pavla Rábaru z Konzervatívneho denníka Postoj s benediktínskym mníchom Jánom Dolným o živote počas pandémie. Hovorí, že medzi karanténou a klauzúrou nie je veľký rozdiel, ibaže tá druhá sa žije natrvalo. Rozpráva, ako počas pandémie žijú mnísi v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, či si vydýchli od hostí a pútnikov, ako sa ich dotkla kríza finančne, a vysvetľuje, prečo …

Českí pallotíni organizujú exercície Lectio divina on-line, ktoré sa budú konať od 17. 5. (nedeľa večer) do 23. 5. 2020 (sobota večer). Úvody do modlitby budú vysielať cez kanál youtube: Lectio divina. Tieto exercície budú na tému Stretnutie Vzkrieseného s učeníkmi (Peter a Ján, Mária Magdaléna, Tomáš, Kleofáš, ktorí boli svedkami Kristovho zmrtvýchvstania). V …

Rehoľná sestra Hermana Jaroslava Matláková, SMVS (satmárka) je doma už takmer deväť týždňov. Ako povedala pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska, skončili jarné prázdniny, ktoré strávila na duchovných cvičeniach a potom už do školy nenastúpili. Ísť na duchovné cvičenia a začať ťažké obdobie bola pre ňu určite milosť od Pána. „Heslom môjho pôstu bolo: …

Máj každoročne pozýva kráčať s Pannou Máriou v modlitbe a nasledovaní jej Syna. Z banskobystrického štúdia TV LUX divákom v relácii Doma je doma predstavili rehoľníci tri formy mariánskej úcty. Hostia ponúkli hneď niekoľko pohľadov na známe mariánske modlitby, ktoré môžu pomôcť nanovo sa nadchnúť ich hĺbkou a obsahom natoľko, aby sme prežili tento …

Akadémia Karola Wojtylu / Misijná škola Karola Wojtylu informovala redakciu Zasvätený život, že dnes, 9. mája 2020 začína novéna pri príležitosti 100. narodenín sv. Jána Pavla II., ktoré bude Cirkev sláviť v pondelok 18. mája. Kňazi a laici zo Spoločenstva Karola Wojtylu pripravili texty tejto novény. Počas deviatich dní pozývajú texty uvažovať a prosiť za deväť …

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha Obnov svoje znamenia, ktorú napísal medzinárodne uznávaný kazateľ Damian Stayne. Autor si v nej kladie otázku, či aj v dnešnej dobe potrebujeme duchovné dary, akými sú proroctvo a uzdravovanie. Michelle Moran, líderka komunity Sion, o knihe Obnov svoje znamenia s podtitulom Duchovné dary pre súčasnosť hovorí, že podáva bohatstvo učenia o …

Rádio Regina v magazíne Duchovné horizonty dňa 25. apríla 2020 predstavilo tému Záchrankyne z doby epidémií. V relácii sestra Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa predstavila z pohľadu histórie obdobie, kedy rehoľné sestry z ich kongregácie pomáhali chorým v dobe cholery, týfusu či moru. Reláciu si môžete vypočuť z ich archívu. Ilustračný obrázok z knihy …

Po zmŕtvychvstaní zostal Ježiš 40 dní so svojimi učeníkmi (Sk 1,3). Tento čas, ktorý prežil Kristus na zemi, s telom ktoré prešlo smrťou a hrobom, a s ktorým bol vzkriesený k životu, môžeme považovať za najväčší a najvznešenejší dar, aký poskytol našej ľudskej prirodzenosti. Lebo možnosť byť vzkriesený z mŕtvych a mať nový život …

Kedy môžeme o niečom povedať, že to bola Božia vôľa? O prirodzených cestách rozlišovania aj o mimoriadnych zásahoch Božích porozpráva členka Komunity Blahoslavenstiev sestra Veronika Katarína Barátová. Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli. Brožúrky z edície Viera do vrecka nájdete v kníhkupectvách alebo na donbosco.sk.

Congregatio Jesu reagovalo v súvislosti k krízou spôsobenou Covid-19 na výzvu Ministerstva vnútra SR zapojiť sa do práce dobrovoľníkov v karanténnych centrách. Naše sestry Laura a Veronika slúžia od soboty 2. mája 2020 v jednom z takýchto centier v Banskej Štiavnici a Magdaléna a Lucia Vojtašáková pôsobia od 29. 4. 2020 v karanténnom centre …