Na Haiti sa gangy spojili proti vláde. Je to nočná mora, ktorú nikto nečakal, pretože doteraz gangy bojovali proti sebe a vytvárali len dočasné koalície, hovorí Maddalena Boschettiová, laická misionárka z kamilskej rodiny, ktorá na Haiti slúži už viac ako 20 rokov. Ako vysvetľuje, gangy udreli, keď premiér krajiny Ariel Henry odišiel do Kene, …

Takmer 50 ľudí prijalo pozvanie Banskobystrickej diecézy zapojiť sa do ďalšej časti synodálneho procesu. Diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvätených osôb sa uskutočnilo 29. februára 2024 v Dome Xaver v Badíne. Na stretnutie si zúčastnení mali pripraviť vlastný príspevok k téme: „Ako vyjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje“.  Diecézny synodálny …

Logos Academy ponúka online kurz na porozumenie svetu emócií, ktorým už prešlo viacero zasvätených, ich referencie nájdete na linku nižšie. Program je určený pre učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k formácii človeka Lektormi kurzu sú Mgr. Miriam Němcová a Mgr. Zuzana Funteková. Čo získate: Čo sa naučíte: Forma: dištančná (online). Webináre trvajú 60 …

Svätý Otec vymenoval za podsekretára Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pátra Aitora Jiméneza Echaveho, klaretiánskeho kňaza (CMF), ktorý bol doteraz úradníkom tejto inštitúcie, informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. Jiménez Echave sa narodil 29. decembra 1962 v Luchane-Baracaldo (Španielsko). Večnú rehoľnú profesiu zložil 13. septembra 1987 v Kongregácii misionárov Nepoškvrneného srdca Panny …

V kláštore Kapucínov v Žiline sa v piatok 16. februára 2024 uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska (KSIS). V prvej časti jednotliví účastníci informovali o aktivitách a udalostiach, do ktorých boli zapojení počas posledného polročného obdobia ako delegáti KSIS – návšteva u apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho, účasť na 7. celoslovenskom synodálnom stretnutí v Nimnici, účasť na stretnutí zasvätených …

Saleziánka Lamyia Jalilova nie je medzi slovenskými zasvätenými neznámou. Na TikToku má vyše 100 000 sledovateľov, ktorým pútavým a prístupným spôsobom približuje život v reholi. Nedávno bola v talkshow RTVS Trochu inak s Adelou Vinceovou. Záznam môžete nájsť v archíve RTVS. -fc-

Liptov ožil hokejovým turnajom kňazov a rehoľníkov Slovenska. Na Štadióne Stana Mikitu v Ružomberku bojovali v sobotu o víťazstvo štyri kolektívy, víťazstvo si odniesol tím kňazov z Košickej arcidiecézy. Zápasy spojil aj charitatívny rozmer turnaja. Výnos 5 252,90 € pôjde na účet združenia pre telesne postihnuté deti a ich rodiny SZTP Ružičky zo Štiavničky.  Hokejové …

Bazilika minor v Michalovciach sa 3. februára na fatímsku sobotu zaplnila „zasvätenými“. Hostiteľmi boli redemptoristi, ktorí v Bazilike a následne v kláštore privítali 97 rehoľných sestier, otcov a bratov a 7 vladykov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Pred sv. liturgiou zaznela katechéza sr. Aleny Hutňanovej OSsR, predstavenej kláštora sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici. Venovala sa …

V piatok 2. februára slávime Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je tento deň nazývaný Hromnice. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. Prehľad o tom, ako budú sláviť rehoľníci …