Čembalo sv. Alfonza sa rozozvučí pred Veľkonočným trojdním

čembalo3Len malý počet z viac než 10 000 návštevníkov Alfonziánskeho múzea, sprevádzaných mladými dobrovoľníkmi, dokázal odolať pokušeniu stlačiť pár kláves čembala sv. Alfonza a počuť jeho zvuk, či aspoň zviesť s týmto pokušením boj. Tento starožitný nástroj je jedným z historických artefaktov, ktoré najviac pútajú pozornosť a prebúdzajú fantáziu pútnikov, ktorí sa často pýtali na jeho schopnosti.

Pre komunitu v talianskom meste Pagani a pre všetkých ctiteľov sv. Alfonza bude 28. marec 2018 mimoriadnym dňom: čembalo svätca uchovávané v Alfonziánskom múzeu bude znova môcť ponúknuť ľuďom tie isté zvuky a harmónie, aké sa rodili rukami, mysľou a srdcom sv. Alfonza. 

Ako uvádza brat Oreste Gregorio, čembalo bolo vyrobené v roku 1711. Spomínajú ho aj všetci životopisci, počínajúc Tannoiom, súčasníkom sv. Alfonza.

Romain Legros z Bologne, ktorý zdôraznil kvalitný zvuk tohto nástroja, ho zrenovoval v roku 1997. Taktiež odporučil, aby nástroj uchovávali na primeranom mieste. No predovšetkým by sa mala pravidelne udržiavať jeho výkonnosť a hrať by na ňom mali odborníci. To je jeden z dôvodov, prečo sme chceli zorganizovať túto udalosť.

Toto všetko bolo možné vďaka Tiberiovi Giuseppemu, ktorý pochádza z rodiny sv. Alfonza z vetvy Ercole de ‘Liguori, ktorý financoval ladenie nástroja. Ladenie bolo zverené do rúk Francoisa Paula Cioccu, odborníka na čembalá. Taktiež zabezpečí jeho presun z múzea do baziliky a späť.

Keďže táto udalosť sa odohrá bezprostredne pred Veľkonočným trojdním, prezentované budú piesne z pašií, ktoré skomponoval sv. Alfonz. Medzi nimi vyniká nádherný text „Piesne pašií alebo Duetu medzi dušou a Ježišom Kristom“.

Spev bude v prevedení zboru Alphonsian polyphonic choir, vedeným redemptoristom Paolom Saturnom. Na čembale hrá majster Nicola Salvati.

Zdroj: redemptoristi.sk

-msk-