71 rokov v kňazskej službe alebo keď pokora inšpiruje

95-ročný kňaz, ktorého nikto inak nevolá ako Fra Roberto, kráčal viac ako tri a pol míle (pribl. 6km), aby spovedal a počúval ľudí počas nedávnej „Penitential Walk “ v Brazílii. Približne 30 000 ľudí sa zúčastnilo na púti, ktorá sa konala 28. februára na severovýchode v brazílskych arcibiskupstvách Fortaleza a Salvadore de Bahia.

„Bol to jeden z najkrajších okamihov, ktoré som dnes videl. Tento príklad viery, lásky a vernosti pre veci Božie, čo nám dnes ukázal brat Roberto, bol skutočným dôkazom prítomnosti Boha v jeho srdci. Musíme nasledovať jeho príklad!“ Takto komentoval zážitok s fra Robertom jeden z účastníkov. Fotografie tohto úžasného kňaza sa objavili aj na sociálnych sieťach a zdieľali ich tisíce ľudí povzbudených jeho pokornou službou. Kapucínsky kňaz sa narodil 10. septembra 1920 v meste Maracanaú (štát Ceará). Bol pokrstený menom Juari Magalhães de Sousa. Keď mal 14 rokov, vstúpil do kapucínskeho kláštora. Zmenil si svoje meno na Fra Roberto a prijal rehoľný habit. V roku 1944 bol vysvätený ako kňaz a jeho služba trvá neuveriteľných 71 rokov. Podľa arcibiskupa Gilsona Andrada zo Salvador de Bahia, jednej z diecéz, ktoré sa podieľali na tejto iniciatíve, je to „gesto“, ktoré všetci robíme spoločne ako arcidiecéza v tomto čase, keď si Cirkev pripomína, že jej cesta je tiež poznačená hriechmi.

„Modlíme sa spoločne ako Cirkev za druhých, pretože musíme byť oslobodení od našich hriechov milosťou Božou a modlitbami našich bratov a sestier. Súčasne to predstavuje prejav našej jednoty s našimi kňazmi“ dodal arcibiskup.

Viac ako 200 000 ľudí už prešlo päť míľ v „Penitential Walk“. Mnohí účastníci vykonávali skutky pokánia, ako je chôdza naboso, nesúc malé kríže. Počas púte vo Fortaleze sa niesol i veľký kríž, aby si ľudia pripomenuli, že Kristus nesie na ramenách váhu celého ľudstva, aby ho vykúpil.

Ivanka Paúrová

Zdroj: modlitba.sk

-fc-