„Červené stužky“ v boji proti AIDS

Na Svetový deň boja proti AIDS vyvrcholil v Žiline 1. decembra 2016 desiaty ročník kampane Červené stužky. Kampaň organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Kongregácia školských sestier sv. Františka.

Na záverečné stretnutie prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení Slovenska. Po skončení stretnutia žiaci zo žilinských základných a stredných škôl vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku, ktorou chceli vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS.

Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť.

Kampaň sa koná pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Okresného úradu – odboru školstva, v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“).

Zdroj: TK KBS, apo, ml; pz
foto: V. Čičmanec

-fc-