Cez víkend žilo blahorečením celé Slovensko

Veľká udalosť blahorečenia, ktorým žilo počas víkendu celé Slovensko, začala v piatok 29. septembra modlitbovou vigíliou v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Na mieste, kde sa pred siedmimi rokmi oficiálne diecézny proces začal, ju viedol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

V prosbách počas vigílie zaznela aj prosba za mladých kresťanov na Slovensku, aby “dokázali ísť proti prúdu a odvážne žiť vieru v prostredí, v ktorom pôsobia; aby neboli ‚gaučovými kresťanmi‘, ale aby ochotne spoznávali svoje povolanie a odhodlali sa k veľkým a zodpovedným celoživotným rozhodnutiam.”

Slávnostnému obradu blahorečenia dona Titusa Zemana na pontifikálnej svätej omši dňa 30. septembra za účasti tisícok veriacich predsedal pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke legát pápeža Františka Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Po tom, ako vicepostulátor don Jozef Slivoň predstavil životné osudy a mučeníctvo Titusa Zemana, pápežský legát kardinál Amato prečítal list pápeža Františka, ktorým ho vyhlásil za blahoslaveného. V liste Svätý Otec určil za deň liturgickej spomienky nového blahoslaveného 8. január.

Záverečné slovo na pontifikálnej svätej omši patrilo kardinálovi Amatovi. „Chcem poďakovať Jeho Excelencii arcibiskupovi, pánu nunciovi a všetkým otcom biskupom aj prítomným kňazom a zvlášť všetkým vám drahí veriaci, ktorí ste urobili túto slávnosť takou radostnou. Ale dnes to nekončí, dnes je začiatok. Blahorečenie je prvý krok pre svätorečenie. A preto, aby sme dospeli k svätorečeniu treba zázrak. Zázrak sa dosiahne cez modlitbu a preto pozývam všetkých vás, aj mojich bratov saleziánov, zosobnených v hlavnom predstavenom, modliť sa veľmi k Titusovi Zemanovi, aby sme dosiahli zázrak.“

 Po slávnosti si veriaci mohli uctiť  relikvie nového slovenského blahoslaveného.

Program víkendového blahorečenia pokračoval popoludňajším slávnostným ceremoniálom  v HANT aréne, ktorý bude okrem iného spojený so začiatkom duchovnej prípravy mladých ľudí na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, v júli 2018.

Nedeľná ďakovná svätá omša sa uskutočnila v rodisku Titusa Zemana vo Vajnoroch. Liturgiu slávil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. S homíliou sa prihovoril hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca don Ángel Fernández Artime. “Slávime eucharistiu tu, vo Vajnoroch, na mieste, kde začal a skončil pozemský život nášho brata Titusa. Tu sa narodil, tu bol krstený a birmovaný, tu slávil svoju primičnú svätú omšu a dokončil svoj dobrý boj verného Ježišovho učeníka až po mučeníctvo,” povedal v úvode don Artime. Pripomenul slová bývalého provinciála Andreja Dermeka, ktoré povedal 11. januára 1969 na pohrebe dona Titusa.

Na mieste boli prítomní viacerí biskupi, kardinál Jozef Tomko, apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, desiatky kňazov a rehoľníkov a približne 3 000 ľudí.

V dnešný deň máme podľa otca arcibiskupa  príležitosť, aby sme pokračovali v radosti z blahorečenia Titusa Zemana. Pripomenul, že mnohí z tých, ktorí dnes prišli na námestie, majú k novému blahoslavenému – vajnorskému rodákovi – “neopísateľne hlboký duchovný vzťah” z mnohých dôvodov. Celá Cirkev na Slovensku, saleziánska rodina sa teší, že Svätý Otec František rozhodol, že môžeme na verejnosti svedčiť o živote Titusa Zemana ako o živote správnom, uviedol. Ako o živote úspešnom, pokračoval, aj keď osobitné podmienky na zemi vyžadujú, že vernosť k povolaniu a ku Kristovi je spojená aj s pozvaním k utrpeniu. “To sa uskutočnilo aj v jeho živote,” povedal arcibiskup Zvolenský a poďakoval všetkým, že prijali pozvanie na túto ďakovnú svätú omšu.

V nedeľu o 16,00 hod. v slávnostnom sprievode veriacich bol relikviár s ostatkami nového slovenského blahoslaveného uložený v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. Toto miesto sa stane miestom trvalého uctievania telesných pozostatkov mučeníka blahoslaveného Titusa Zemana. Dekrét o jeho mučeníctve schválil začiatkom tohto roka pápež František. Celej Cirkvi ho v nedeľu  predstavil pri modlitbe Anjel Pána v rámci svojej pastoračnej návštevy v Bologni. “Pripája sa k dlhému zástupu mučeníkov 20. storočia, keďže zomrel v roku 1969 po tom, ako bol dlhý čas vo väzení pre svoju vieru a pre svoju pastoračnú službu. Nech nás jeho svedectvo podopiera v najťažších chvíľach života a pomáha nám aj uprostred skúšky rozpoznať prítomnosť Pána,“ povedal pápež František počas návštevy v talianskych diecézach Cesena a Bologna.
-msk-