Chudobným robí svet farebný

Jan Haen je redemptoristický kňaz, ktorý mení životy ľudí prostredníctvom umenia. Prístup O. Jana je iný vďaka jeho filozofii o umení. Nemaľuje pre ľudí, ale s ľuďmi. Podľa neho je “umenie jazykom duše, a to umenie vo všetkých formách”. S mottom “Spestrovať život” Jan realizoval viac ako 100 medzinárodných nástenných maliarskych projektov v kostoloch, školách, sociálnych zariadeniach a na iných miestach. V súčasnosti pracuje na “prekladaní” Biblie, Starého a Nového Zákona formou komiksov.

“Umenie bolo vždy súčasťou môjho života. Skutočné umelecké diela a umelecké projekty som začal pre kostoly robiť v roku 1994,” hovorí Jan Haen.

Väčšina jeho umeleckých projektov je zameraná na chudobných ľudí. Maľoval vo väzniciach a na uliciach, čím sa snažil vniesť trocha farby do ich života. Samotný akt zapájania ľudí do maľovania im prináša mnoho naplnenia. Diskutujú o umení, rozvíjajú umelecké scény a prebúdzajú fantáziu tým, že ich umiestňujú na steny. Umenie sa stáva ich príbehom a vo svojich životoch nachádzajú “farbu”. Všetky hlavné diela Jana Haena sú nástenné maľby. Umenie je pre neho pokusom vykresliť príbeh o Kristovi tým, ktorí hľadajú Boha. Hoci je redemptoristickým misionárom, výtvarné umenie berie ako svoju misiu. Keď hovoril o redemptoristickej tradícii, povedal: “Sv. Alfonz a sv. Gerard boli umelcami, ktorí sa snažili ohlasovať posolstvo Evanjelia ľuďom ich čias. Ich obrazy Ukrižovaného Krista boli skvelým nástrojom na kázanie obyčajným ľuďom. Ja sa tiež snažím osloviť zranených ľudí našej doby darom umenia.”

Jan Haen sa narodil v roku 1944 v Eindhovene v Holandsku, musel sa spolu s rodičmi v roku 1953 presťahovať do Južnej Afriky. Počas pobytu v Južnej Afrike objavil svoje povolanie k rehoľnému životu a v roku 1956 sa pridal  k redemptoristom v Pretórii v Južnej Afrike. Po skončení noviciátu  v Heathfield, Cape, v Južnej Afrike sa v roku 1963  presťahoval do Hawkstone v Anglicku, aby pokračoval v štúdiu v rokoch 1964-1970. 31. augusta 1969 bol v Hawkstone vysvätený za kňaza. Jan študoval psychológiu a dejiny umenia na univerzite v Pretórii v Južnej Afrike, kde neskôr pôsobil ako  kaplán od roku 1970 do roku 1978. Bol tiež sekretárom Juhoafrickej katolíckej biskupskej konferencie v Pretórii v rokoch 1974 až 1978. Vzhľadom na politické zmeny v Južnej Afrike,  bol v roku 1978 vyhostený z krajiny. Nastúpil do provincie St. Clement.

Zdroj: redemptoristi.sk

-msk-