Chýbajú misionári pre Amazóniu

Rehoľnici a rehoľníčky, pochádzajúci zo všetkých regiónov Brazílie, sa stretnú od 24 do 27. apríla 2014 s cieľom pripraviť každoročné generálne stretnutie Konferencie rehoľníkov Brazílie (CRB). Bude to čas dialógu a vzájomného podelenia sa o realite, v ktorej prebieha rehoľný život v celej krajine. Okrem iného bude prehodnotený nový plán aktivít, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať formácii a sociálnym projektom v krajine.
Rehoľnici sa podelia o radosti a výzvy vyplývajúce z konkrétnej reality, poznačenej aj prírodnými katastrofami, následkom ktorých sa obyvateľstvo nachádza v ťažkej situácii, aká je aktuálne na severe Brazílie. Napríklad v São Paulo chýba voda. Ďalším problémom je nedostatok povolaní, ktorým je determinovaná prítomnosť rehoľníkov na mnohých miestach a v mnohých službách. Veľkou výzvou sú misie v Amazónii. „Sú potrební misionári otvorení pre službu ľuďom žijúcim v týchto oblastiach, často veľmi vzdialených a izolovaných, so schopnosťou otvoriť sa inkulturácii, čo im pomôže rýchlejšie sa naučiť a pochopiť pôvodný jazyk ľudí, žijúcich na týchto územiach. Možnosť počítať s takými misionármi nesie zo sebou veľkú radosť,“ vysvetľuje sestra Maria José de Mesquita, sekretárka CRB.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-