Cirkev vysoko v Andách? Bez rehoľných sestier by zrejme neprežila

Článok publikujeme s láskavým dovolením ACN Slovensko.

Počas tohto leta sme zatiaľ vyzbierali pre rehoľné sestry na celom svete viac ako 20 tisíc eur! Nebolo by to možné bez Vášho priateľstva, modlitby a podpory.

Na svete dnes pôsobí okolo 600 000 rehoľných sestier.

Mnohé slúžia na miestach, aké si nevieme ani predstaviť. Vstupujú do tej najväčšej temnoty, do ľudskej biedy, prekonávajú veľké fyzické prekážky.

Príkladom takejto služby sú aj Misijné sestry Ježiša Večného Kňaza v Bolívii, v apoštolskej prelatúre Corocoro. Tá leží vysoko v Andách v jednom z najchudobnejších regiónov krajiny.

V 12 miliónovej krajine sa vyše 9 miliónov ľudí hlási ku kresťanstvu, z toho drvivá väčšina sú katolíci. Cirkev je tu však veľmi chudobná a ľudia žijú na rozsiahlych územiach, čo veľmi komplikuje pastoračnú prácu.

Až 80% obyvateľov v prelatúre Corocoro žije v extrémnej chudobe. Nemajú zaručený prístup k čistej pitnej vode ani jedlu. Lekárska starostlivosť je nedostupná.

Väčšina ľudí žije v malých a odľahlých dedinách. Vedú k nim neupravené cesty, obzvlášť nebezpečné a náročné a v období dažďov často úplne nepriechodné.

Sestry sa usilujú ku všetkým týmto ľuďom dostať a slúžiť im. Starajú sa o najchudobnejšie rodiny, staršie a osamelé osoby, o siroty aj o hendikepovaných ľudí. Zároveň prinášajú ľuďom aj praktickú pomoc.

Vyučujú deti a mladých ľudí vo viere a pripravujú ich na prijatie sviatostí. Ich práca je skutočným požehnaním pre miestnych obyvateľov.

Silu pre svoju neúnavnú službu v týchto nesmierne ťažkých podmienkach čerpajú zo života modlitby.

Samotné sestry však za svoju službu lásky nedostávajú nič a sú úplne odkázané na pomoc zvonka.

Dnes sú ubytované v Quime, veľmi malej dedinke, kde často nie je ani dostatok vody na pitie. Biskup by im prial, aby si mohli postaviť kláštor na pozemku patriacom Cirkvi v mestečku Patacamaya, kde sídli aj prelatúra.

Milí priatelia, na výstavbu kláštora by sme chceli sestrám poskytnúť pomoc vo výške 38 000 eur. Spoločne im môžeme pomôcť k dôstojnejšiemu bývaniu, aby sa mohli plne zaoberať svojou službou.

Aj tento projekt môžete podporiť tým, že venujete ľubovoľnú čiastku cez našu darovaciu stránku.

Nemenej dôležitá je však aj Vaša modlitebná podpora.

Verím, že celá Cirkev čerpá veľa milosti z radostnej, nadprirodzenej obetavosti zasvätených žien na celom svete.

Miroslav Dzurech
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi