Pápež: V modlitbe a adorácii všetko nadobúda harmóniu

„Bez modlitby človek nestojí na nohách a nevie, kam má ísť“ – povedal pápež František duchovnej rodine rogacionistov, ktorých prijal v pondelok 18. septembra na osobitnej audiencii.

Dve rehoľné kongregácie: Dcéry Božej horlivosti i Rogazionistov Ježišovho Srdca založil koncom 19. storočia sv. Hanibal z Francúzska (1851 – 1927). Títo rehoľníci, ktorí na Slovensku zatiaľ nepôsobia, okrem sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti skladajú aj štvrtý sľub s názvom Rogate – sľub modlitby za duchovné povolania.

„Svätého Hanibala inšpirovala konkrétna pasáž z evanjelia, kde Ježiš hovorí: «Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu» (Mt 9,37.38)“, vysvetlil Svätý Otec. Vo svojom príhovore zdôraznil význam modlitby:

„Keď sa s poddajnosťou a pokorou postavíme pred Boha, často dostaneme špecifické pochopenie zmyslu nášho života: práve vo vernej a vytrvalej modlitbe, osobitne v adorácii, všetko nadobúda harmóniu, človek jasnejšie chápe svoje ciele a nachádza v Pánovi silu a svetlo na to, aby ich mohol uskutočniť podľa jeho plánov. Sv. Hanibal povedal: „Bez tohto vnútorného ohňa, ktorý sa nazýva duchovný život, modlitba, pokánie […] sa nemôže uskutočniť žiadne skutočne dobré dielo“.

Príhovor si môžete dočítať TU.

Zdroj: Zuzana Klimanová / Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra