Oficiálny životopis o Titusovi Zemanovi už v predaji

Už o pár dní čaká Slovensko významná udalosť – blahorečenie mučeníka za duchovné povolania Titusa Zemana. Pri tejto príležitosti vydávajú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia v spolupráci s Vydavateľstvom Don Bosco oficiálny životopis s názvom: blahoslavený Titus Zeman.  

„Február 1952. Titus stojí pred Krajským súdom v Bratislave, obvinený z velezrady a špionáže. Na svoju obhajobu povie: ‘Všetko, čo sa mi kladie za vinu, robil som z lásky k Cirkvi a osobitne z lásky k Saleziánskej spoločnosti, ktorej ďakujem za všetko, čím som. Za zvláštne poslanie som pokladal pomáhať saleziánskym bohoslovcom a klerikom odísť študovať do Turína a dokončiť bohoslovecké štúdiá, keď tu po zatvorení rehoľných domov sa nemohli stať kňazmi. Svedomie mi nič nevyčíta.‘

Titus Zeman dnes kladie otázky každému z nás a vyzýva nás odpovedať. Čomu chceme venovať svoj život? Až do akej miery sme odhodlaní ponúkať svedectvo života o pravde, dobrote a kráse Krista a jeho evanjelia?“ úryvok z knihy.

Kniha má 284 strán, obsahuje výpovede svedkov, citácie dokumentov i bohatú obrazovú prílohu. V predaji bude od 20. septembra, objednať si ju môžete na http://www.donbosco.sk/tovar/13116-titus-zeman .

Autorka životopisu, Dr. Lodovica Maria Zanet, pripravila životopis podľa dokumentov procesu blahorečenia, na ktorých tvorbe sa sama podieľala. Postulátor procesu a hlavný zodpovedný za procesy blahorečenia členov saleziánskej rehole salezián Pierluigi Cameroni o životopise píše: „Príťažlivou a hlbokou rečou nám umožňuje v rýchlom slede prejsť bolestné etapy života človeka, ktorý z lásky k viere a slobode zaplatil najvyššiu cenu utrpenia a ponižovania.“

Viac informácií o publikácii a prípravách blahorečenia nájdete na stránke www.tituszeman.sk.

Zasvätený život informoval Peter Novák