Členovia Rádu Panny Márie Matky Milosrdenstva na audiencii u pápeža Františka

Boží posol sa vie priblížiť chudobným na periférii „bez batožiny“, lebo „Duch je jemný vánok“ a je to on, kto dáva silu ohlasovateľovi evanjelia. Týmito slovami sa prihovoril pápež František členom rehole mercedárov, čiže Rádu Panny Márie Matky Milosrdenstva, ktorých dnes prijal na audiencii v Sále konzistória v Apoštolskom paláci. Medzinárodnú delegáciu mercedárov prijal Svätý Otec pri príležitosti generálnej kapituly rehole, ktorá oslavuje 800 rokov od svojho vzniku. Rád Panny Márie Matky Milosrdenstva založil v roku 1218 v Barcelone sv. Peter Nolasco. Hlavnou misiou rehole bolo vykupovanie otrokov z moslimského zajatia. S podobnou misiou vznikli na konci 12. storočia aj u nás viac známi trinitári.

„Je naozaj veľa na čo spomínať, a je to dobré,“ povedal na úvod svojho príhovoru mercedárom Svätý Otec. Zhromaždenie členov vedenia rádu je podľa jeho slov „privilegovanou príležitosťou pre úprimný a plodný dialóg, ktorý neostane len pri slávnej minulosti, ale ktorý skúma ťažkosti nájdené na tejto ceste, zaváhania a tiež omyly. Skutočný život rehole sa musí hľadať v neprestajnom úsilí prispôsobiť sa a obnoviť sa s cieľom poskytnúť veľkodušnú odpoveď na skutočné potreby sveta a Cirkvi, ostávajúc verní trvalému dedičstvu, ktorého ste nositeľmi“.

Pápež František povzbudil prítomných, aby neprestávali ohlasovať „milostivý rok Pána“ všetkým, ku ktorým sú dnes poslaní:

„Prenasledovaným pre vieru a väzňom, obetiam obchodovania s ľuďmi a mladým v školách, tým, ktorým preukazujú skutky milosrdenstva a tiež veriacim vo farnostiach a v misiách, ktoré vám boli Cirkvou zverené“.

Na povzbudenie členom rehole Svätý Otec zaželal, aby sa pri svojej službe nespoliehali na vlastné sily, ale vždy sa spoliehali na Božie milosrdenstvo:

„Bdelosť, vytrvalosť v modlitbe, v starostlivosti o vnútorný život sú piliere, ktoré nás podopierajú. Ak je Boh prítomný vo vašich životoch, radosť prinášať jeho evanjelium bude vašou silou a vaším potešením“.

Zdroj: RV; -ej-