Kňazi, zasvätení muži a ženy o ochrane detí detí pred zneužívaním

V dňoch 27. – 30. apríla 2016 v Modre Harmónii prebiehala Celoslovenská konferencia Pastorácie povolaní, ktorá sa konala z iniciatívy Subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na konferencii sa spolu s ním zúčastnilo 65 účastníkov z radov kňazov, zasvätených mužov a žien. Spoločne sa zamýšľali nad témou Ochrana detí a mladistvých pred zneužívaním.

Prednášky viedol renomovaný odborník na túto problematiku, člen Centra komisie na ochranu mladistvých zriadeného pápežom Františkom, prorektor pápežskej Gregorovej univerzity a predseda Inštitútu psychológie v Ríme, profesor Hans Zollner SJ. Konferencia poskytla priestor aj na rozmer kánonického práva vo vzťahu k zneužívaniu maloletých, ktorý predniesol ICLic. Andrej Kačmar. Z pohľadu civilného práva ponúkol pohľad na problematiku ochrany mladistvých v kontexte Slovenskej republiky JUDr. Martin Dilong, JUDr. Marica Pirošíková priblížila hľadisko judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a docentka ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. sa sústredila na nedostatky v oblasti ochrany obetí sexuálneho zneužívania v aplikačnej praxi na Slovensku. Fórum na riešenie problémov prinieslo mimoriadne živú diskusiu a poskytlo veľa inšpiratívnych podnetov na prevenciu a ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.

Zdroj: TK KBS; sr. Zuzana Šimková ŠSND
Na fotke: Hans Zollner SJ