100. výročie narodenia brata Rogera z Taizé

Komunita Taizé v Burgundsku na východe Francúzska pripravuje oslavy 100. výročia narodenia brata Rogera Schütza. Pôjde o pamätný deň s prezentáciou života zakladateľa a modlitbou vďakyvzdania. Tento rok si ekumenická komunita pripomína tiež 75. výročie založenia a 10. výročie smrti brata Rogera, ktorý zomrel 16. augusta 2005 rukou psychicky narušenej osoby. Brat Marek, člen Komunity Taizé, približuje podrobnosti osláv:
„Slávime teda sté výročie brata Rogera, a to je dôvod, prečo sme chceli začať oslavy tohto výročia s našimi priateľmi v regióne Taizé. Urobíme oslavu na celé popoludnie, so začiatkom o tretej prijatím tých, ktorí prídu, a potom urobíme spoločnú ďakovnú modlitbu za jeho život v našom Kostole zmierenia. Po modlitbe pozývame všetkých prítomných do komunity, do nášho domu. Deň ukončíme modlitbou za pokoj: pol hodinou ticha, obvyklou večernou modlitbou komunity o 20.30.“
Dnes má Komunita Taizé približne stovku bratov z 30 rôznych krajín, medzi ktorými sú katolíci i rôzne evanjelické vierovyznania. Je správne povedať, že komunita je podobenstvom o spoločenstve, teda konkrétny znamením zmierenia medzi rozdelenými kresťanmi a medzi oddelenými národmi?
„To je to, čo chcel brat Roger. Komunita je znamením, podobenstvom – hovorieval – o prijímaní, zmierení a jednote medzi kresťanmi na prvom mieste, ale aj celej ľudskej rodiny. Každý deň sa snažíme žiť toto podobenstvo.“
V čom spočíva vaše úsilie o výchovu mladých?
„Mladí ľudia prichádzajú do Taizé vo veľkom počte v posledných desaťročiach. Nebol to plán brata Rogera na začiatku, ale oni prichádzali, tak sme sa rozhodli prijať ich. Stretnutia sú veľmi jednoduché: je to najmä spoločná modlitba, potom reflexie založené na evanjeliu. Vychádzajúc z kontemplácie, modlitby, ísť v ústrety druhým, najmä chudobným najviac izolovaným, a prinášať Dobrú zvesť.“
Bratia sa snažia zdieľať existenčné podmienky s najchudobnejšími, deťmi ulice, väzňami a umierajúcimi. Komunita zostala rovnaká, ako bola pri svojom vzniku, alebo sa niečo zmenilo?
„Od začiatku bratia odchádzali z Taizé, aby zdieľali životy tých najchudobnejších. Toto pokračuje, máme teraz päť komunít, malých bratstiev po celom svete vždy medzi najchudobnejšími: v Bangladéši, Brazílii, dve komunity v Afrike – Senegal a Keňa, a v Južnej Kórei. Snažíme sa byť verní vízii brata Rogera a síce, že mníšsky život, život modlitby, privádza vždy k tým, ktorí sú najnúdznejší, najchudobnejší. Cieľom dňa osláv výročia brata Rogera je predovšetkým ďakovať Bohu za všetko, čo brat Roger urobil, a čo nám zanechal ako poslanie, úlohu. Chceme sa inšpirovať týmto bohatým dedičstvom, ktoré nám brat Roger zanechal, a hľadieť do budúcnosti.“
Roger Louis Schütz-Marsauche sa narodil 12. mája 1915 v Provence vo Švajčiarsku v protestantskej rodine ako deviate dieťa. V roku 1939 ako študent teológie v Lausanne viedol študentský spolok, kde zaviedol pravidelné stretávanie, rozhovory a rozjímania v ústraní. V auguste 1940 prišiel po prvýkrát do dedinky Taizé v Burgundsku, kde neskôr založili Komunitu Taizé.

(Zdroj RV, -jk-)

Foto: www.taize.fr