Dekalóg vhodný na Pôstne obdobie

Desať vecí, ktoré nikto neoľutuje  – tak nazvala rady istá talianska sestra z rehole Paulínok. Môžu byť silným podnetom v Pôstnom období.

Prinášame vám text pravidiel, ktoré napísala rehoľná sestra Mária Caritas.

Desať pravidiel

V tomto jednoduchom dekalógu rehoľná sestra Mária Caritas, vlastným menom Angelica Forte, ponúka rady, vďaka ktorým možno zlepšiť vzťah k sebe a iným.

Narodila sa na Sicílii (Taliansko) 1. januára 1931. Ako 23-ročná vstúpila do rehole paulínok. V roku 1966 odišla na misie do Kanady (Québec) a pôsobila aj v Spojených štátoch amerických, kde zomrela 1. februára 2018. Istá rehoľná sestra zverejnila pred pár dňami jej „praktické“ a evanjeliom ladené rady.

Dekalóg znie:

  1. Dobro rob všetkým.
  2. O nikom nehovor zle.
  3. Prv ako sa rozhodneš, pouvažuj.
  4. Nehovor, keď si rozrušená.
  5. Pomôž tomu, kto mal menej šťastia ako ty.
  6. Uznaj si svoj omyl.
  7. Trpezlivosť so všetkými!
  8. Iných počúvaj nie preto, aby si vyrozprávala iným to, čo si počula.
  9. Nedôveruj nepríjemným veciam.
  10. Priprav sa na smrť.

foto: avvenire.it
Podľa zahraničných zdrojov pripravil Štefan Turanský SDB