Sto dní do generálnej kapituly verbistov

Presne sto dní delí verbistov od 18. generálnej kapituly Spoločnosti Božieho Slova. Kapitula sa bude konať v meste Nemi blízko Ríma v dňoch 17. júna – 14. júla 2018. Motiváciu k napredovaniu a misii vyjadruje aj motto kapituly „Ženie nás Kristova láska“ (2 Kor 5,14), ktorá chce prispieť k obnove rehoľno-misionárskeho života členov spoločnosti.

Slovenskú provinciu na tomto medzinárodnom fóre bude zastupovať provinciálny predstavený P. Pavol Kruták a ako zvolený delegát P. Ján Kušnír.

V súčasnosti má Slovenská provincia 62 členov. Je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie, Indonézie, Konga a Toga. Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala Slovenská provincia verbistov, pôsobí v zahraničných misiách.

-fc-