„Rozšír priestor svojho stanu“ – výzva pre európskych zasvätených

V pondelok 5. marca sa v rumunskom karmelitánskom kláštore v Snagove začalo 18. valné zhromaždenie Zväzu európskych konferencií mužských a ženských rehoľných predstavených (UCESM).

Na stretnutí s mottom „Rozšír priestor svojho stanu“ (Iz 54,2) sa venujú súčasným otázkam migrácie a integrácie tak v rehoľných komunitách ako aj v celej spoločnosti.

V Snagove sa na stretnutí, ktoré potrvá do 10. marca, zišli reprezentanti 39 národných konferencií z 28 krajín Európy, ktorí zastupujú približne 250 tisíc rehoľníkov a rehoľníc.

-fc-