Deň rodiny oslávili na dvore kláštora Školských sestier de Notre Dame

Piatkové popoludnie sa na dvore kláštora Školských sestier de Notre Dame nieslo v duchu osláv Dňa rodiny. Deti z Materskej školy Alexia v Novom Meste nad Váhom so svojimi rodičmi prišli, aby spoločne prežili chvíle, kedy je rodina spolu, vie sa zabaviť a zahrať.
Celý program začali spoločnou svätou omšou v kaplnke sestier. Po nej sestry spolu s učiteľkami pripravili stanoviská na dvore, na ktorých súťažila každá rodina. Spoločnou cestou k cieľu, starostlivé ruky, vnímavé a pozorné oko, láska mamy a otca – to sú názvy stanovíšť, kde sa získavali body. Po splnení všetkých úloh rodina dostala certifikát, ktorý obsahoval ocenenie za ochotu počúvať, milovať, rešpektovať, pomáhať, radovať sa a žiť spolu. Potom nasledovalo agapé a priateľské rozhovory v príjemnej atmosfére. Deti spolu s rodičmi, sestrami a učiteľkami vytvorili jedno veľké spoločenstvo vyznávajúce rovnaké hodnoty. „Mnohí z rodičov sú bývalí žiaci z cirkevnej školy, ktorí majú svoje deti v Materskej škole Alexia. O to srdečnejšie bolo stretnutie všetkých na dvore bývalej školy. Školské sestry de Notre Dame sa venujú deťom a mládeži a tak napĺňajú svoje poslanie v obidvoch školských inštitúciách,“ povedala sr. Auxilia Matlová.

zdroj:tkkbs.sk

-msk-