Deň vďačnosti za zasvätených v klauzúrach a pustovniach

K modlitbe za zasvätených mužov a ženy v klauzúrnych komunitách a v pustovníckom spôsobe zasväteného života pozval Svätý Otec František v súvislosti so sviatkom Obetovania Panny Márie, ktorý pripadne na najbližšiu sobotu. Deň modlitieb za klauzúrne rehoľné povolania sa teší osobitnej pozornosti aj v súvise s prebiehajúcim Rokom zasväteného života. Pápež František ho pripomenul počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra týmito slovami:

„Dňa 21. novembra si Cirkev pripomína Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie v chráme. Pri tejto príležitosti vzdajme vďaku Pánovi za dar povolania mužov a žien, ktorí v kláštoroch a v pustovniach zasvätili svoj život Bohu. Nech klauzúrnym spoločenstvám nechýba naša duchovná a materiálna blízkosť, aby mohli napĺňať svoju dôležitú misiu, v modlitbe a v činorodom mlčaní.“

Pápežom vyhlásený Rok zasväteného života sa začal Nedeľou Krista Kráľa 30. novembra 2014. Uzavrie sa o necelé tri mesiace, na Sviatok Obetovania Pána 2. februára 2016.

zdroj:RV -zk-