Deň zasväteného života na Slovensku

(1.2.2015, Nitra) Z príležitosti Dňa zasvätených sa nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 1. februára 2015 stretol s rehoľníkmi a zasvätenými pôsobiacimi v Nitrianskej diecéze. Stretnutie sa konalo v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre a pozostávalo z eucharistickej adorácie a z modlitby vešpier. Podujatie pokračovalo ďalším programom aj v priestoroch Biskupskej rezidencie.

V príhovore po krátkom čítaní v rámci vešpier Mons. Viliam Judák hovoril o zasvätenom živote ako o Božom dare. Uznal, že v “súčasnom svete iste nie je ľahké – a nikdy to nebolo ľahké – svedčiť o Kristovi. Vždy ide o nepokoj srdca, ako to bolo aj v prípade svätého Augustína”. Pripomenul, že “radostné, šťastné a príťažlivé svedectvo zasväteného života” sa rodí ako vzácny dar Ducha Svätého. Biskup Viliam Judák poďakoval rehoľným sestrám za závoj, ktorý nosia. Podľa jeho slov ide o “symbol, ktorý dnešný svet tak potrebuje, ako ikonu na monitore cez ktorú sa môžeme prihlásiť k náročnejším operáciám”, povedal nitriansky diecézny biskup.

Miroslav Lyko

(2.2.2015, Košice) Zasvätení z celej košickej arcidiecézy sa zišli v pondelok ráno v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, aby sa stretli so svojím biskupom a obnovili si sľuby. Arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii povzbudil všetkých zasvätených „čerpať neustále zo skrytého života s Kristom, byť naďalej hľadajúcimi Krista a neustávať na ceste k svätosti“.

Po sv. omši a obnove rehoľných sľubov program pokračoval v priestoroch dominikánskeho kina Veritas. „Zasvätený život je Božím objatím pre tento svet a konkrétnych ľudí v ich blízkosti. Svedectvá zasvätených, ktoré si vypočujeme, budú aj pre nás samotných znamením a povzbudením byť naďalej Božím objatím a požehnaním“, povedal augustinián Juraj Pigula na úvod programu. Nasledovali hlboké a radostné svedectvá br. Filipa Čierneho OFM, sr. Zdenky Štrbovej OSF a br. Antona Kračunovského OFM. Po svedectvách vystúpila sr. Dagmar Kráľová FMA s prednáškou: „S vďačnosťou sa pozerajme na minulosť“. Vyzdvihla v nej čas zasievania a rozkvetu zasväteného života na Slovensku, čas skúšok v období totality a nakoniec posledné obdobie slobody po totalite. „Vďačnosť za všetko, čím zasvätení na Slovensku prešli, sa môže udiať len v kontexte viery, nádeje a lásky“, poznamenala na záver svojej prednášky sr. Dagmar.
Keďže v Deň zasvätených sa obnovujú rehoľné sľuby, záver stretnutia patril práve im. V päťminútových dokumentárnych filmoch „Na 5 minút s nami“ si všetci prítomní pozreli sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v podaní rôznych rehoľníkov. Následne po modlitbe dňa sa všetci mohli stretnúť, naobedovať sa a porozprávať pri káve v priestoroch dominikánskej kaviarne.

Juraj Pigula OSA

(2.2.2015, Spišská Kapitula) Na Spiši sa konalo stretnutie s rehoľníkmi v podobnom duchu ako minulý rok. V programe bola svätá omša prednáška Jaroslava Bartu Školy spirituality. Po úvodnom predstavení škôl spirituality v dejinách sa prednášajúci zameral na rôzne aspekty horlivosti v duchovnom živote, ktorá vychádza a je ovocím lásky, ktorú má zasvätená osoba ku Kristovi. Poukázal tiež na dôležitosť žitia charizmy daného inštitútu a zároveň otvorenosť na znamenia čias. Spišský biskup Mons. Štefan Sečka v závere poukázal na význam vzájomnej modlitebnej podpory, vyslovil tiež výzvu, ako by mohli rehoľníci v diecéze lepšie prežiť Rok zasväteného života. Na výzvu zareagoval P. Michal Zamkovský a navrhol predstaviť rehole vo farnostiach, napr. vo výročných dňoch založenia obce. Poukázal tiež na dar spoločenstva, aby boli rehoľníci vďační za dar spoločenstva napriek našim slabostiam. V diskusii vystúpili ešte aj ďalší rehoľníci.

(2.2.2015, Rožňava) V rámci sviatku Obetovania Pána sa stretol rožňavský biskup Vladimír Filo s tridsiatimi zástupcami reholí pôsobiacich v jeho diecéze. Po úvodnom obrade požehnania sviec v kostole svätého Františka Xaverského sa rehoľníci a veriaci v procesii s horiacimi sviečkami presunuli do rožňavského katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie na slávnostnú svätú omšu. Biskup Filo vo svojej kázni poukázal na zasvätený život na základe apoštolskej exhortácie Vita consecrata (25. marca 1996) o zasvätenom živote a jeho poslaní v Cirkvi a vo svete. Povedal: „V dnešný deň ide v evanjeliu o stretnutie. Panna Mária a svätý Jozef prinášajú Ježiša do chrámu, prinášajú ho nebeskému Otcovi a stretajú sa tu so Simeonom, s prorokyňou Annou.“ Na záver otec biskup spomenul tri sľuby, ktoré skladá každý rehoľník. Povedal: „Poslušnosť nie je prežitok, ale keď sa zriekneme vlastnej vôle, dávame priestor Božej vôli v našom živote.“ Na biskupskom úrade čakalo na zasvätené osoby ešte malé duchovné posilnenie prostredníctvom prednášky otca biskupa a následne aj občerstvenie v priateľskom duchu v radosti zo vzájomného stretnutia.

sr. Zuzana Adriana Klenková

(zdroj ZŽ, jp, tkkbs.sk)

Foto: archív časopisu Zasvätený život