Chvála a radosť rehoľného života

„Óda na radosť rehoľného života.“ Aj takto sa dá nazvať chór chorvátskych rehoľníkov spievajúcich na oslavu Božiu a o radosti a chvále rehoľného života. Radujte sa s nimi v dobrom rytme s obrazmi z každodenného rehoľného života.