Deti z Aleppa dostali list od pápeža

Pápež František napísal sýrskym katolíkom do nedávno oslobodeného Aleppa. V liste, datovanom  31. 12. 2016, ich uisťuje, že je nablízku všetkým Sýrčanom skúšaným vojnou a vytrvalo sa modlí za mier v tejto krajine.

„Jedine Boh môže premeniť zbrane na nástroje zmierenia, hrmot deštrukcie na ozvenu budovania a skúsenosť bolesti na silu nádeje,“ píše pápež, ktorý tak reagoval na list, ktorý mu zaslali kňazi z farnosti sv. Františka z Assisi v Aleppe. Informovali v ňom pápeža o iniciatíve tamojších detí, ktoré sa každú prvú nedeľu v mesiaci spoločne modlia za pokoj. Práve na nedeľnej svätej omši 1. januára bola v Aleppe prečítaná pápežova odpoveď: „Veľmi rád sa pripájam k vašej modlitbe a prosím Knieža pokoja, aby sa znova narodil v našich srdciach i domoch, ošetril krvácajúce rany, uzdravil zranené duše i telá a vlial nádej a silu do sŕdc naplnených smútkom,“ píše pápež František. Pozýva obyvateľov Aleppa, aby spolu s ním prosili betlehemské Dieťa, narodené práve na Blízkom Východe, aby posolstvom svojej lásky zničilo všetky nástroje násilia a pomsty a posilnilo budovanie bezpečnejšieho, bratskejšieho a solidárnejšieho sveta. Sám sa potom na záver zveruje do modlitieb aleppských detí.

List zverejnila františkánska farnosť v Aleppe na svojom facebookovom profile.
Na fotografii je aleppský farár páter Ibrahim ALsabagh s pápežovým listom.

Zdorj: RVcz; mig
-fc-