Deväťdesiatročný redemptorista otec Roško slávil jubileum

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa dožil redemptorista o. Michal Roško 90 rokov života. Za tento veľký dar ďakoval otec Michal so spolubratmi a veriacimi v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach ďakovnou svätou liturgiou večer o 18:00.

Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov o. Metod Lukačik. V homílii vyzdvihol skutočnosť, že aj keď cesta ku kňazstvu bola dlhá a náročná, otec Michal sa nikdy nevzdal. Aj napriek ťažkostiam si zachoval pokojné, radostné a načúvajúce srdce s pohľadom upretým na večnosť. Poukázal tiež na to, že otec Michal vždy s láskou slúžil a naďalej slúži ako spovedník, ktorý vždy vypočuje, poradí, pomôže. Spolubratom je vzorom v modlitbe, v kráčaní s Bohom.

Po sv. liturgii sa ujal slova jubilant. Zaspomínal si na oslavy svojich predchádzajúcich výročí, poďakoval viceprovinciálovi a všetkým, ktorí prišli, aj tým, ktorí prísť nemohli. Pripomenul aj svoje blížiace sa jubileum – v nastávajúcom roku bude sláviť 45. výročie kňazstva.

Na záver viceprovinciál prečítal a odovzdal otcovi Michalovi prianie k narodeninám od Svätého Otca.

Zdroj: bazilikaredemptoristi.sk
-fc-